Od 1 sierpnia można składać wnioski na świadczenia wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500+”. Żeby móc skorzystać z tych pieniędzy przez kolejny rok (od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.) należy złożyć nowy wniosek. Im szybciej wypełni się odpowiedni wniosek w bankowości elektronicznej, tym lepiej. To ważne. Nie dlatego, że pieniędzy może zabraknąć. Ale późniejsze złożenie wniosku, może skutkować uzyskaniem należnego świadczenia z opóźnieniem.

A czas to pieniądz.

Warto złożyć wniosek o przyznanie świadczenia z Programu Rodzina 500+ właśnie w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim. W Banku wnioski są opracowywane błyskawicznie i elektronicznie trafiają do odpowiedniej agendy rządowej. Czyli natychmiast. Dodatkowo obowiązuje nas tajemnica bankowa, co oznacza, że wszystkie informacje, które należy podać wypełniając wniosek do programu Rodzina 500+ nie zostaną ujawnione. To bardzo istotny argument. Stoimy na straży prywatności naszych Klientów. To dla Państwa bliskich komfortowa sytuacja.

Teraz istotne fakty. Dokładne informacje o wniosku znajdują się TUTAJ. Wcześniej należy pamiętać, o kilku zasadach:

  • W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017 r. w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim będą dostępne Wnioski Rodzina 500+ na dwa okresy świadczeniowe:
  • Wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30.09.2017 r. (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie);
  • Wniosek na nowy okres trwający od 1.10.2017 do 30.09.2018 r.
  • Od 1 października 2017 r. w serwisie internetowym Banku będzie dostępny wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy;
  • Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu;
  • W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, możliwe jest otrzymanie wsparcia także na pierwsze dziecko, które nie ukończyło o osiemnastego roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie, które nie ukończyło osiemnastego roku życia);
  • Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Dla klientów, którzy nie wydają otrzymanego świadczenia na bieżące potrzeby, Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim przygotował atrakcyjne lokaty i inne produkty oszczędnościowe. Dzięki temu, zaoszczędzone pieniądze pozwolą w przyszłości sfinansować dzieciom na przykład studia, czy kupić mieszkanie. Generalnie – ułatwią start w dorosłość.