png_zolty-1

Klient instytucjonalny- Zmiana Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim

Szanowni Państwo informujemy:

–  iż z dniem  25-11-2018r  zacznie obowiązywać  nowy Regulamin świadczenia usługwzakresie prowadzenia rachunków bankowych  dla klientów instytucjonalnych.

 

Wprowadzone w regulacji zmiany mają na celu dostosowanie zapisów :

1) do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw – dyrektywy PSD2;

2)do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;

3)wprowadzenie zapisów dotyczących silnego uwierzytelnienia oraz nowego środka identyfikacji elektronicznej stosowanego do uwierzytelnienia dostępu i autoryzacji transakcji w serwisie internetowym dla Wariantu I i Wariantu II, oraz wycofaniu z oferty tokena sprzętowego;

4) zmianę zapisów w zakresie terminów rozpatrywania reklamacji;

5)zmianę zapisów w zakresie odpowiedzialności klienta za nieautoryzowane transakcje płatnicze;

6)dodanie zapisów w zakresie planowanego wdrożenia do oferty Banku nowych produktów/usług i funkcjonalności.

Jeżeli przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw, nowy Regulamin obowiązuje Państwa od dnia: 25 listopada 2018 r. w zakresie zapisów dotyczących zarządu sukcesyjnego, natomiast od dnia 20 grudnia 2018 roku w pozostałym zakresie.

Przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli zaś złożą Państwo sprzeciw i nie wypowiedzą umowy, umowa taka wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowego Regulaminu, bez ponoszenia opłat.Złożenie sprzeciwu dotyczącego umowy rachunku lokaty, powoduje iż do końca okresu umownego strony związane będą postanowieniami w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem zmian.

W przypadku pytań bądź wątpliwości z Państwa strony, nasi Pracownicy
są do Państwa dyspozycji .

png_zolty-1

Klient indywidualny – Zmiana Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim

Szanowni Państwo uprzejmie  informujemy:

–  iż z dniem  20-12-2018rzacznie obowiązywać nowy Regulamin świadczenia usług  w zakresie prowadzenia rachunków bankowych  dla klientów indywidualnych,

 

Wprowadzone w regulaminie  zmiany mają na celu dostosowanie zapisów :

– do wymogów wprowadzonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1075), uchwaloną w celu implementacji (wdrożenia) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2) poprzez:

 

1)       wprowadzenie postanowień dotyczących silnego uwierzytelniania oraz nowego środka identyfikacji elektronicznej i wycofania z oferty tokena sprzętowego;

2)       zmianę postanowień w zakresie reklamacji i terminów rozpatrywania reklamacji;

3)   zmianę postanowień w zakresie odpowiedzialności klienta za nieautoryzowane transakcje płatnicze oraz wprowadzenie postanowień w zakresie planowanego wdrożenia do oferty Banku nowych produktów/usług i funkcjonalności.

 

Przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli zaś złożą Państwo sprzeciw i nie wypowiedzą umowy, umowa taka wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowego Regulaminu, bez ponoszenia opłat.

Złożenie sprzeciwu dotyczącego umowy rachunku lokaty powoduje, że do końca okresu umownego strony związane będą postanowieniami w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem wskazanych powyżej zmian.

W przypadku pytań bądź wątpliwości z Państwa strony, nasi Pracownicy
są do Państwa dyspozycji .

100_240x240

Bankowość spółdzielcza a 100-lecie niepodległej Ojczyzny

Już niebawem, bo 11 listopada 2018 r., obchodzić będziemy jakże ważną dla nas, Polaków, okrągłą rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rzeczpospolita zniknęła z map Europy w 1795 r. aż na 123 lata. Dopiero po zakończeniu I wojny światowej i upadku trzech mocarstw: Rosji, Niemiec i Austro-Węgier, możliwe stało się odtworzenie niepodległego Państwa Polskiego. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała misję utworzenia rządu Józefowi Piłsudskiemu. 

Do zachowania polskości pod zaborami bardzo mocno przyczynił się ruch spółdzielczy, który rozwinął się na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Prekursorami polskiej spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej w zaborze pruskim, czyli na terenie Wielkopolski, byli Karol Marcinkowski oraz księża Augustyn Szamarzewski i Piotr Wawrzyniak. W zaborze austriackim na polu spółdzielczości działał Franciszek Stefczyk, a w zaborze rosyjskim Edward Abramowski.

 

Mimo wielu form organizacyjnych w poszczególnych zaborach, wszystkie spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe łączył jeden cel – integrowanie wysiłków na zasadach samopomocy w walce z lichwą oraz utrzymanie polskiego stanu posiadania. Na ziemiach zaboru pruskiego, czyli w Wielkopolsce, polskie spółdzielnie charakteryzowały się jednolitością pod względem organizacyjnym. Spółdzielczość polska pod zaborem pruskim posiadała także bardzo silny charakter edukacyjny i odgrywała bardzo ważną rolę w walce z germanizacją. Nieprzyjazny Polakom kanclerz Otto Bismarck ogłosił akcję kulturkampfu. Usunięto język polski ze szkół. Polaków mieszkających w innych zaborach najbardziej zbulwersowały wydarzenia z lat 1901 – 1902 w szkole we Wrześni. Maria Konopnicka na znak protestu napisała wtedy słynną „Rotę”.

Prężnie rozwijająca się spółdzielczość rozwijała także solidaryzm społeczny, różne formy samopomocy, współpracy i współdziałania. Dążyła do modernizacji gospodarczej i społecznej, podniesienia poprzez wspólną działalność gospodarczą poziomu życia ekonomicznego warstw najniżej położonych w hierarchii społecznej.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, społeczeństwo stanęło przed trudnymi problemami odbudowy kraju oraz przyśpieszania procesów scalania poszczególnych dzielnic, należących przez ponad wiek do państw zaborczych. W tych trudnych działaniach z wielkim zaangażowaniem i oddaniem uczestniczyła też spółdzielczość bankowa. Jesteśmy dumni, że dzielnie, choć nie orężem, walczyła o polskość, a po roku 1918 aktywnie przystąpiła do jej odbudowy.

logo_dbb_blmin

Warto bezgotówkowo – tydzień płatności bezgotówkowych

logo_dbb_bl

 

Od  dzisiaj  tj . 16 października rozpoczął się Tydzień Płatności Bezgotówkowych, który będzie trwał do 20 października br.

Tegoroczna kampania promocyjna  odbywa się pod hasłem „Warto Bezgotówkowo”. Płacenie przez internet, kartą czy telefonem to oszczędność czasu, wygoda i bezpieczeństwo. Pragniemy  by jak najwięcej naszych klientów  czerpało korzyści z płacenia drogą elektroniczną i inspirowało do tego innych.

Organizatorami  kampanii społecznej  „Warto Bezgotówkowo”   jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo finansów i Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.
Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony WartoBezgotowkowo.pl i wzięcia udziału w konkursach na tekst lub rysunek, który atrakcyjnie i ciekawie przedstawi przyszłość płatności bezgotówkowych w Polsce.

Obrót bezgotówkowy – konsument ( slajdy)

Obrót bezgotówkowy – działalność gospodarcza( slajdy)

Concordia_motyw_paliwowy_baner_posrednik_LOTOS (002)

Zapraszamy do wspólnej kampanii promocyjnej ubezpieczenia upraw rolnych Concordia Ubezpieczenia /Lotos trwającej od 01.10.2018r. do 30.11.2018r.

Concordia_motyw_paliwowy_baner_posrednik_LOTOS2 (004)

W okresie promocji zawierając umowę ubezpieczenia upraw rolnik otrzyma bon do wykorzystania na stacjach LOTOS.

Promocja obejmuje pierwszych 5 000* klientów,  których wartość  opłaconej składni minimum wyniesie 700zł.

Bon o wartości od 60 do 200 zł drukowany będzie na każdej z polis, która spełni powyższe warunki, a kwota zgromadzonych na nim środków zależna jest od wysokości składki wpłaconej  przez Klienta.

Klient  może otrzymać maksymalnie jeden Bon, który przyznawany jest do pierwszej umowy ubezpieczenia.
Aby skorzystać z bonu, należy dokonać jego aktywacji

Aktywacja Bonu

 • Warunkiem aktywacji bonu drukowanego na polisie jest opłacenie w terminie raty składki ubezpieczeniowej.
 • Aktywacja nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania składki, o czym Uczestnik Promocji zostanie poinformowany poprzez SMS. Środki w postaci bonu przeznaczyć można na dowolne produkty na stacjach paliw LOTOS.

Lista stacji dostępna jest na stronie: TUTAJ

Regulamin akcji promocyjnej.

* Możliwe jest zwiększenie puli dostępnych bonów, o czym organizator poinformuje na swojej stronie internetowej.

 

pis200

Promocja kredytu gotówkowego „KREDYT NA KAŻDĄ OKAZJĘ ” od 14-05-2018r. do 30-11-2018r

c 

 • ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE OD 4,85%
 • OKRES KREDYTOWANIA DO 36 MIESIĘCY
 • DOWOLNY CEL PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW Z KREDYTU
 • MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU DO 20.000,00ZŁ
 • SZYBKA DECYZJA  KREDYTOWA

 

ZAPRASZAMY  DO PLACÓWEK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KALISZU POMORSKIM

 

*) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:  całkowita kwota kredytu 5.000,00zł; okres kredytowania 12 miesięcy;  spłata kredytu  w  11 równych   miesięcznych rat kapitałowych  w kwocie  427,74zł;, ostatnia 12 rata kapitałowa w kwocie   427,71zł. roczne oprocentowanie nominalne 4,85%; kwota odsetek  132,85 zł; prowizja za udzielenie kredytu 225,00zł  całkowitej kwoty kredytu,  56,00zł  ubezpieczenie kredytobiorcy na wypadek śmierci .

Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 16,93%.;całkowity koszt kredytu wynosi 413,85 zł., całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 5.413,85zł. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Niniejsza informacja handlowa nie jest oferta handlową   w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego, a podane ceny mają charakter wyłącznie informacyjny.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 14-05-2018r.

jesien_240x240

Nowa Promocja lokat SGB – Jesień 2018

jesien_490x400

01 października  2018r. rozpoczęła się kolejna edycja Lokaty SGB – ” Jesień  2018 ” z nagrodami, która potrwa do  21 grudnia 2018r.

Minimalna kwota lokaty to tylko 500,00zł.

Czas promocji: od  01 październik  2018r.  do  21  grudzień   2018r.

Czas lokowania:  6 miesięcy

Udziały w losowaniu:   w przypadku 6-miesięcznej Lokaty SGB:  2 udziały w losowaniu nagród przypadają na każde pełne 500,00zł lokaty spełniającej określające warunki Regulaminu

Losowanie nagród:   odbędzie się  17 lipca 2019r., o wygranych zwycięscy zostaną powiadomieni  listownie.

Do  rozlosowania wiele atrakcyjnych nagród   I i II stopnia.    

 

Dlaczego warto założyć lokatę SGB Jesień  2018?

– gwarantowane oprocentowanie lokaty

– udział w losowaniu wielu cennych nagród

– bezpieczeństwo środków zapewnione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

– możliwość likwidacji lokaty przed terminem

– możliwość ustanowienia pełnomocnictwa lub dokonania zapisu na wypadek śmierci

Do rozlosowania wiele atrakcyjnych nagród:  główna nagroda w loterii to samochód Kia Stonic.

Do zdobycia są też:

 • stacje pary Philips PerfectCare,
 • zestawy kina domowego Panasonic,
 • mopy parowe Vileda,
 • ekspresy Krups Nescafe Dolce Gusto.

Szczegóły dostępne w regulaminie promocji oraz w placówkach Banku:

 

 

 

 

 

 

 

 

Concordia_Moj_Dom_kampania_znak graficzny (002)

Ubezpieczenia mieszkań i domów Concordia Mój Dom – promocja do 31.10.2018r.

Concordia_Moj_Dom_baner_750x200 (002)

1000 pierwszych osób, które kupią polisę ze składką min. 300 zł otrzyma gaśnicę.

Concordia Mój Dom to ubezpieczenie nieruchomości, które przygotowane zostało z myślą  o najbardziej wymagających Klientach, ceniących jakość i zakres ochrony. Obejmuje ono nie tylko dom, mieszkanie czy piwnicę, ale również garaże czy rośliny ogrodowe.

Concordia Mój Dom to produkt skierowany do posiadaczy nieruchomości – zarówno tych zamieszkujących, jak i wynajmujących dom czy mieszkanie.

– do wyboru cztery warianty cenowe ubezpieczenia;

– po wypłacie odszkodowania z polisy, suma ubezpieczenia pozostaje bez zmian;

– szybka likwidacja szkód;

– nowy, lepszy assistance.

Szczegółowe informacje dostępne są w placówkach  Banku.

Z a p r a s z a m y

 

Załącznik:

png_zolty-1

Podstawowy Rachunek Płatniczy

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim  wprowadził  do oferty od dnia 01 sierpnia 2018r. Podstawowy Rachunek  Płatniczy

Rachunek  przeznaczony  jest dla osób fizycznych, dla których żaden dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1-3 i 9 ustawy o usługach płatniczych (u.u.p.), z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa                w art. 59ia ust. 3 u.u.p.

Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wyłącznie dokonywanie podstawowych transakcji płatniczych:

 1. dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek
 2. dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego (w bankomacie lub w placówce dostawcy, lub przy użyciu terminala płatniczego – jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia takiej umowy);
 3. wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych,                              w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku,                            a także bez fizycznego wykorzystania karty

Podstawowy Rachunek Płatniczy nie umożliwia:

 1. prowadzenia powiązanych do niego produktów kredytowych (np. kredyt w koncie osobistym)
 2. wypłat z bankomatów poza terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego                 (w bankomacie lub w placówce dostawcy, lub przy użyciu terminala płatniczego ),
 3. wykonywanie poza terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych,                        w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, a także bez fizycznego wykorzystania kart;

Podstawowy Rachunek Płatniczy:

 1. prowadzony jest w walucie krajowej;
 2. jest nieoprocentowany.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wniosek o otwarcie Podstawowego rachunku płatniczego.
 2. Dokument dotyczący opłat