png_zolty-1

Podstawowy Rachunek Płatniczy

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim  wprowadził  do oferty od dnia 01 sierpnia 2018r. Podstawowy Rachunek  Płatniczy

Rachunek  przeznaczony  jest dla osób fizycznych, dla których żaden dostawca, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1-3 i 9 ustawy o usługach płatniczych (u.u.p.), z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa                w art. 59ia ust. 3 u.u.p.

Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wyłącznie dokonywanie podstawowych transakcji płatniczych:

 1. dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek
 2. dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego (w bankomacie lub w placówce dostawcy, lub przy użyciu terminala płatniczego – jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia takiej umowy);
 3. wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych,                              w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku,                            a także bez fizycznego wykorzystania karty

Podstawowy Rachunek Płatniczy nie umożliwia:

 1. prowadzenia powiązanych do niego produktów kredytowych (np. kredyt w koncie osobistym)
 2. wypłat z bankomatów poza terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego                 (w bankomacie lub w placówce dostawcy, lub przy użyciu terminala płatniczego ),
 3. wykonywanie poza terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych,                        w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, a także bez fizycznego wykorzystania kart;

Podstawowy Rachunek Płatniczy:

 1. prowadzony jest w walucie krajowej;
 2. jest nieoprocentowany.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wniosek o otwarcie Podstawowego rachunku płatniczego.
 2. Dokument dotyczący opłat

 

cb_min

Usługa „Cashback”

cash-back-logo

Wypłacasz, kiedy potrzebujesz.

Usługa „Cashback” daje możliwość wypłaty gotówki podczas dokonywania płatności bezgotówkowych w wybranych punktach handlowo-usługowych.

Punkty handlowo-usługowe w całej Polsce muszą być oznaczone znakiem „Cashback”.

Dzięki usłudze Cashback:

Nie trzeba szukać bankomatu, gdy potrzebujemy niewielkiej kwoty w gotówce – miejsc, w których można wypłacić pieniądze jest teraz więcej. Oszczędzamy czas, robiąc jednocześnie zakupy i dokonując wypłaty gotówki – w sposób bezpieczny, łatwy i wygodny.

Z usługi Cashback można skorzystać niezależnie od wielkości samego zakupu opłacanego kartą – nie ma znaczenia, czy wyniesie on 20 zł czy 300 zł. Co więcej, z usługi tej można korzystać wielokrotnie w ciągu dnia – za każdym razem, gdy płacimy kartą za zakupy w punktach oznaczonych logo Cashback. Jedynym ograniczeniem jest wysokość limitu ustanowionego dla naszej karty, do którego doliczane są transakcje Cashback – zależnie od regulaminu banku-wydawcy naszej karty.

Korzystanie z Cashback jest bardzo proste – płacąc kartą za zakupy w kasie wystarczy poprosić kasjera o wypłacenie w ramach usługi Cashback żądanej kwoty – do wysokości 200 zł w przypadku kart VISA oraz 300 zł dla MasterCard. Transakcję potwierdzamy składając podpis na wydruku lub wprowadzając kod PIN. Na rachunku kwoty wypłaty i zakupów będą wykazane oddzielnie – warto upewnić się, że te kwoty się zgadzają, a my otrzymaliśmy właściwą sumę. Przy potwierdzaniu transakcji kasjer może poprosić dodatkowo o parafkę przy kwocie wypłaty gotówki.

Gdzie można skorzystać z usługi Cashback?

Liczba punktów oferujących cash back systematycznie wzrasta. We wszystkich punktach oferujących tę usługę przy wejściu lub przy kasie znajdują się naklejki – symbole Cash back.

cash1

300_min

„Dobry Start 300+”

2018.06.08_dobry_start-780x379

 

Wniosek o świadczenie dobry start można składać on-line w Banku Spółdzielczym  w Kaliszu Pomorskim  już od 1 lipca do 30 listopada przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do                 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi                          w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy                             i Polityki Społecznej informatorem, w którym krok po kroku wyjaśnione jest jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku o świadczenie dobry start:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Reklamacje

Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku w Programie Dobry Start w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim
 •  jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej, etapu rejestracji wniosku w systemie oraz jego wysłania;
 • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Bezpieczeństwo

Składając Wniosek w programie „Dobry Start” przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania   z bankowości elektronicznej. Ważne informacje:

 • Wniosek w programie „Dobry Start” dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do systemie bankowości internetowej.
 • Nie trzeba instalować na komputerze żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek w programie „Dobry Start”.
 • Po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej, w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. System poprosi o podanie kodu autoryzacyjnego jedynie wtedy, gdy wskażesz, aby świadczenia na dzieci były przekazywane na rachunek inny niż na konto Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na początku składania wniosku.
 • Jako potwierdzenie wysłania wniosku w programie „Dobry Start” otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie Emp@tia.
 • Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku w programie „Dobry Start” za pośrednictwem systemu bankowości internetowej w formie wiadomości wysłanej w systemie. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku w programie „Dobry Start” od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie za pośrednictwem Infolinii Banku.

 

UWAGA! Przyznanie świadczenia, na podstawie złożonego wniosku, nie wymaga decyzji administracyjnej Organu prowadzącego w gminie. Od tego Organu, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz jedynie informację o przyznaniu świadczenia. Jedynie odmowa przyznania świadczenia lub ewentualne ustalenie świadczeń nienależnie pobranych, dokonywana będzie w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

 

png_czerwony-1

INFORMACJA – zmiana adresu placówki w Kaliszu Pomorskim

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim informuje, że od 16 lipca 2018r. Filia Banku przy ul. Wolności 22  zostanie zamknięta.

Obsługa zostanie przeniesiona do nowej siedziby Filii w Kaliszu Pomorskim przy ul. Sikorskiego 9 (obok Lecznicy dla Zwierząt).

Nowa placówka będzie czynna od 01 sierpnia 2018r.

 

W dniach od 16 lipca 2018r. do 31 lipca 2018r. zapraszamy Klientów do Oddziału Banku przy ul. Wolności 8.

png_zolty-1

Mechanizm Podzielonej Płatności

Informujemy , że z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia                                     15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych                   innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Co to oznacza?

 • Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim  ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego – tzw. Rachunku VAT;
 • Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT;

UWAGA: Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych.

 • Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:
 • dotychczasowym sposobem,
 • wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT;

Rachunek VAT w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim

 • otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych;
 • bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym;
 • bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku;
 • prowadzony w walucie PLN;
 • wszystkie dokonywane operacje są potwierdzane wyciągami bankowymi. Wyciągi sporządzane są z częstotliwością wskazaną przez Klienta w sposób i na zasadach uzgodnionych z Bankiem, analogicznie jak dla pozostałych rachunków rozliczeniowych;
 • informacja o numerze NRB dostępne będą od 01.07.2018r.  są w systemie bankowości elektronicznej lub w placówkach Banku;

 

 

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

 • przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
 • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
 • numeru NIP kontrahenta,
 • kwoty brutto faktury,
 • kwoty VAT,
 • realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT);
 • bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym;

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

 • przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta;
 • przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku;
 • zapłata VAT do urzędu skarbowego;
 • wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.

 

min_konk

Laureaci konkursu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Dnia 12 czerwca 2018r. w kaliskim Pałacu  nastąpiło już po raz drugi  rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,organizowanego przez Bank pt. „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.

Komisja oceniająca prace podkreśliła, że  wszystkie  były ciekawe tematycznie i pomysłowe, dlatego komisja oceniając pracę miała trudny wybór.

Laureatom konkursu wręczono atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe, uczestnikom pamiątkowe dyplomy i upominki z logo Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim. Podczas uroczystości nie zabrakło słodkiego poczęstunku oraz słów podziękowania dla osób, które pomogły w zorganizowaniu lub przeprowadzeniu konkursu. Dyplomy z podziękowaniami trafiły do każdego opiekuna konkursu.

Zwycięzcy konkursu:

Klasy od I do III:

I miejsce – Maja Drzewiecka ( kl. III Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim),

II miejsce – Kaja Staniec ( kl. III Szkoła Podstawowa w Pomierzynie),

III miejsce – Milena Bakalarz ( kl. I Szkoła Podstawowa w Pomierzynie).

Wyróżnienie – Patrycja Czerepaniak ( kl. III Szkoła Podstawowa w Pomierzynie).

 

Klasy od IV do VI

Wyróżnienie – Natalia Dworczak ( kl. V Szkoła Podstawowa w Pomierzynie).

 

Klasy gimnazjalne ( przyznano dwa pierwsze miejsca)

I miejsce – Monika Jedynowicz i Martyna Maras  ( kl. VII B Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim),

II miejsce – Wiktoria Burdyńska ( kl. VII B Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim),

III miejsce – Martyna Kocoń ( kl. VII B Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim).

 

Zapraszamy do obejrzenia prac biorących udział w konkursie, które od 18 czerwca br. będą udostępnione w Filii Banku w Kaliszu Pomorskim przy ul. Wolności 22.

Organizator konkursu

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim

rodologo

RODO

Szanowni Klienci,

od dnia 25 maja 2018 roku w Banku mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego RODO), którego najważniejszym celem jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone oraz przetwarzane przez podmioty (firmy i instytucje) prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem przygotowanym dla Klientów, który zmieszczony został na stronie internetowej Banku w zakładce RODO oraz pod poniższym linkiem: TUTAJ

W zakładce RODO zamieszczone zostały również inne dodatkowe informacje dotyczące procesu ochrony danych osobowych w Banku. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

png_zolty-1

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim zwołuje na dzień 30. 05. 2018 r.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego,

Zebranie odbędzie się w dniu 30. 05. 2018 r.  o godzinie  10°°

w Agroturystyce „Wielo – Rybka” w Kaliszu Pomorskim ul. Młyńska 12.

Planowany porządek obrad:

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego, Sekretarza.
 3. Wybór Komisji:
  • Mandatowo – Skrutacyjnej,
  • Uchwał i Wniosków.
 4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 6. Przedstawienie oraz przyjęcie zaktualizowanej „Procedury dokonywania oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej lub kandydatów na członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim”.
 7. Przyjęcie „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pom”.
 8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 10. Przedstawienie oraz przyjęcie zmian do „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.
 11. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu.
 12. Przedstawienie oraz przyjęcie zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.
 13. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2017 oraz przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej Banku na rok 2018.
 14. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 15. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za rok 2017 z uwzględnieniem oceny Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceny funkcjonowania polityki wynagradzania Banku.
 16. Przedstawienie informacji z wykorzystania środków z funduszu  społeczno – kulturalnego.
 17. Przedstawienie propozycji zmian do Statutu.
 18. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 19. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok obrotowy 2017
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 2017,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2017 rok,
  4. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
  5. indywidualnej następczej oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej,
  6. kolegialnej następczej oceny Rady Nadzorczej Banku za rok 2017,
  7. podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim za 2017 rok,
  8. zatwierdzenie przeznaczenia zysku z poprzedniego okresu na fundusz zasobowy,
  9. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w roku 2018,
  10. zatwierdzenie kierunków działalności gospodarczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim na 2018 rok
  11. wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim na zjazd Związku Rewizyjnego.
 20. Ogłoszenie wyników wyborów na członków Rady Nadzorczej.
 21. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli.
 22. Wolne głosy i wnioski.

Zakończenie obrad Zebrania

 

ZARZĄD

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO