png_zolty-1

Nowa placówka Banku w Wierzchowie

Zapraszamy naszych klientów do nowo otwartej placówki Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim w Wierzchowie przy ul. Długa 29.

Placówka rozpoczęła swą działalność od dnia 11.04.2018r

Klienci obsługiwani są od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:30

 

Placówka przystosowana jest do obsługi budżetu Gminy Wierzchowo oraz klientów indywidualnych i firm prowadzących działalność gospodarczą w zakresie:

–  pełnej obsługi kasowej,

– obsługi wkładów terminowych,

– udzielaniu i obsługi kredytów:

 • gotówkowych
 • mieszkaniowych
 • na działalność gospodarczą

– zakładaniu i prowadzeniu rachunków bankowych

– bankowości elektronicznej

– przelewów ekspresowych w czasie rzeczywistym.

 

Z A P R A S Z A M Y

png_zolty-1

Poszukujemy pracownika

Poszukujemy kandydatek/ kandydatów do pracy na stanowisko

Analityk kredytowy

Miejsce pracy : Kalisz Pomorski

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialne będzie za:

 • Weryfikację dokumentacji kredytowej pod kontem kompletności, poprawności i wiarygodności;
 • Analizę wniosków kredytowych;
 • Przygotowywanie aplikacji kredytowej;
 • Sporządzanie raportów kredytowych obejmujących m.in.analizę zdolności kredytowej  oraz ocenę adekwatności zaproponowanego zabezpieczenia spłaty kredytu;
 • Przygotowywanie rekomendacji dotyczących podjęcia decyzji kredytowych.

Od kandydatek/ kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane z zakresu ekonomii, rachunkowości, bankowości);
 • Mile widziane doświadczenie pracy w banku na podobnym stanowisku minimum 1 rok;
 • Znajomość zasad analizy ekonomicznej i finansowej podmiotów gospodarczych, JST oraz rolników;
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Rozwinięte zdolności analityczne;
 • Dokładności, samodzielności i dobrej organizacji pracy;
 • Umiejętności pracy w zespole;
 • Dyspozycyjności;
 • Prawa jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Ciekawe zadania i możliwość rozwoju swoich kompetencji;
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne;
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na poniższy adres sekretariat@bskaliszpom.pl lub dostarczenie osobiście do placówki banku ( adres placówek banku dostępny jest na www.bskaliszpom.pl)  z dopiskiem: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim przy  ul. Wolności 8 , 78-540 Kalisz Pomorski dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez  Bank , zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych. (tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne.”

Oferty prosimy składać do 31 maja 2018r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

png_czerwony-1

Oferta pracy

Oferta Pracy Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim

Referent ds. księgowości

Miejsce pracy: Kalisz Pomorski

 

Odpowiedzialność:

 • księgowanie, rozliczanie i kontrolę operacji bankowych;
 • obsługę zleceń płatniczych otrzymywanych i wychodzących w formie elektronicznej, kart płatniczych;
 • uzgadnianie obrotów dziennych, księgowanie i rozliczanie kosztów.
 • analiza i uzgadnianie kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych CIT, VAT
 • przygotowywanie sprawozdań dla GUS, NBP
 • prowadzenie środków trwałych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie (rachunkowość / bankowość/ lub finanse)
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 1 rok
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i podatków
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, a w szczególności MS Excel
 • obowiązkowość, terminowość, zaangażowanie,
 • odporność na stres

Oferujemy:

 • realną możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie
 • możliwość doskonalenia zawodowego -szkolenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do dnia 27-03-2018.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez  Bank Spółdzielczy z siedzibą w Kaliszu Pomorskim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim ul. Wolności 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

png_zolty-1

Informacje dotyczące bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej

Zgłoszenie przez Państwa, problemy z logowaniem się do bankowości internetowej (tzw. białe ekrany), może świadczyć o próbach nieautoryzowanego dostępu do Internet Bankingu. By wyeliminować te podejrzenie powinno się przeprowadzić poniższe działania:

 1. Sprawdzić aktualność programu antywirusowego. Posiadając aktualną wersję przeskanować komputer.
 2. Sprawdzić czy strona nie została zablokowana przez program blokujący np. Adblock
 3. Sprawdzić, czy strona działa na innej przeglądarce.
 4. Sprawdzić, czy można zalogować się z innego komputera
 5. W przypadku dalszej niedostępności usługi Internet Bankingu należy skontaktować się z bankiem.

Ponadto informujemy, iż po Państwa stronie występują w dalszym ciągu przypadki korzystania z nie wspieranych przez dostawców starych systemów operacyjnych (np. Windows XP), które nie spełniają podstawowych wymogów bezpieczeństwa. Zalecamy aktualizacje systemów operacyjnych do wersji wspieranych przez producenta oprogramowania.

png_zolty-1

U WAGA – godziny otwarcia placówek banku w dniu 19.01.2018r.

Uprzejmie informujemy, że  dnia 19 stycznia 2018r. ( piątek)  działalność operacyjna odbywać się będzie w zmienionych godzinach:

– Oddział w Kaliszu Pomorskim przy ul. Wolności 8, obsługa  od 8:30 do 15:30.

– Filia w Kaliszu Pomorskim przy ul. Wolności 22, obsługa od 9:30 do 15:30,

– Oddział w Złocieńcu przy ul. Mirosławiecka 3 , obsługa od 8:30 do 15:00,

– Filia w Złocieńcu przy ul. Westerplatte 3 , obsługa od 8:30 do 15:00,

– Filia w Złocieńcu przy ul. Kręta 16a, obsługa od 8:30 do 15:00,

– Filia w Wierzchowie przy ul. Parkowa 2, od 8:30 do 15:00.

 

Za wszelkie nieudogodnienia przepraszamy.

Zarząd Banku

 

png_czerwony-1

Nowa „Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientów Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim  wprowadza tekst jednolity Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientów Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.

Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem 01-03-2018 roku z zastrzeżeniem, iż zmiana Taryfy opłat BS –  Dział IV. rozdział 1., 2., 3., obowiązuje od dnia 02. 01. 2018r.

Wyciąg z nowej tabeli opłat i prowizji  obowiązującej od 02.01.2018r.

Wyciąg z nowej tabeli opłat i prowizji

Wyciąg z nowej tabeli opłat i prowizji  obowiązującej od 01.03.2018r .

Tabela opłat i prowizji (cała)

png_zolty-1

UWAGA – zmiany wizualne w Bankowości Elektronicznej

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w nocy z 27 na 28 grudnia (środa/czwartek) między 1:00 a 5:00 wystąpi przerwa w dostępie do usługi Internet Banking w związku z aktualizacją wersji.

 

Najważniejsze zmiany wizualne:

1.       Strona logowania: zmieniona klawiatura wirtualna, ikonka klawiatury pojawia się dopiero po kliknięciu w pole Identyfikator  lub Hasło

 

maskowanie

2.       Modyfikacja wprowadzanie hasła maskowalnego

 

maskowanie2

 

3.       Zmienione ikony w nagłówku

ikona_naglowek

4.       Lista rachunków, lokat, kredytów:

a.       zmieniony widok tabeli

b.       dla każdego rachunku podręczne menu dostępne w postaci linków

c.       podsumowanie pod tabelą

lista_rachunkow

5.       Historia

a.       Zmieniony wygląd listy operacji: rozdzielono kolumny Kontrahent oraz Tytuł

b.       Zmieniona ikonka wyboru kontrahenta w filtrze

c.       Dodano przyciski wyboru formatu zestawienia oraz potwierdzenia

historia

d.       Szczegóły operacji po kliknięciu w wiersz tabeli np. w nazwę kontrahenta

historia2
6.       Kontrahenci:

a.       Pozycja Kontrahenci dostępna z poziomu głównego menu

b.       Zmieniony wygląd tabeli

c.       Dane szczegółowe kontrahenta dostępne do kliknięciu w jego nazwę (rozwijane)

d.       Przyciski umożliwiające szybkie przełączanie widoku: Krajowi/Zagraniczni/Grupy

e.       Dla każdego kontrahenta podręczne menu dostępne w postaci linków: Wykonaj przelew, Modyfikuj, Usuń (w przypadku wyboru kontrahenta w poziomu przelewu, dostępny wyłącznie jeden link: Wybierz)

kontrahenci

 

kontrahenci2

f.        Usunięcie kontrahenta wprost z listy:

kontrahenci3

7.       Podgląd i możliwość zmiany zgód udzielonych przez klienta

zgody

 

 

png_zolty-1

UWAGA – godziny otwarcia placówek dnia 29.12.2017

Uprzejmie informujemy, że ostatnim dniem realizacji zleceń płatniczych (przelewów)  w 2017 roku będzie 29 grudnia. W tym dniu działalność operacyjna odbywać się będzie we wszystkich placówkach  Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim w godzinach od 8:30 do 12:00

Do godziny 11:30 będą realizowane:

 • Zlecenie płatnicze ( przelewy) w wersji elektronicznej i papierowej kierowane przez klientów do systemu Elixir, w tym zlecenia ZUS oraz  polecenia zapłaty. Zlecenia ( przelewy) złożone przez klientów po godzinie 11:30 zostaną zrealizowane  w dniu  02-01-2018 r.

Z okazji zbliżających się Świąt życzymy Państwu wszystkiego najlepszego w okresie świątecznym i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2018

Zarząd i pracownicy Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

SGB_waluta2_thumb

WALUTY WYMIENIALNE

Szanowni klienci informujemy, że już od miesiąca grudnia 2017r. Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim w swojej ofercie posiada kantor wymiany walut oraz zakłada i prowadzi rachunki walutowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych

Konta walutowe pod względem funkcjonalności nie różnią się niczym od tradycyjnych rachunków prowadzonych w polskich złotych. Operacje kasowe wymiany walut: skup i sprzedaż  są przeprowadzane w Oddziale  w Kaliszu Pomorskim ul. Wolności 8 i w  Złocieńcu ul. Mirosławiecka 3.

Najważniejsze korzyści

 • Bank  umożliwia gromadzenie środków i przeprowadzanie rozliczeń w walutach EUR, USD, GBP
 • bezpośrednie rozliczenia transakcji w walutach wymienialnych bez kosztów przewalutowań
 • możliwość indywidualnego negocjowania kursu walutowego   w przypadku poleceń wypłaty dokonywanych od równowartości 5000.00 EUR dla walut w których bank prowadzi rozliczenia
 • możliwość otrzymywania wynagrodzenia w walutach wymienialnych na konto, jeśli pracujesz za granicą lub dla zagranicznego pracodawcy.