LP DATA DOKUMENTU DOKUMENT POBIERZ
1 marzec 2018 POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO !KLIK!
2 marzec 2018 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU !KLIK!
3 maj 2016 HARMONOGRAM IMPLEMENTACJI POSTANOWIEŃ „POLITYKI ŁADU KORPORACYJNEGO” !KLIK!
4 grudzień 2018 SCHEMAT GRAFICZNY – STRUKTURA ORGANIZACYJNA !KLIK!
5 grudzień 2017 OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM KALISZ POMORSKI !KLIK!