Klientom BS w Kaliszu Pomorskim,  udostępniona została możliwość składania wniosków o świadczenie w ramach Programu Rodzina 500+ za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Usługa jest  już dostępna  od 06 maja 2016r.

Klienci korzystający z bankowości elektronicznej mogą samodzielnie wypełnić formularz wniosku o świadczenie oraz wysłać wypełniony wniosek, bez konieczności wychodzenia z domu. Po wpłynięciu wniosku do Ministerstwa, będzie on przekazywany do lokalnych urzędów, które odpowiadać będą za merytoryczne rozpatrzenie wniosku. Nasz Bank  pośredniczy w przekazaniu wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacjami o programie Rodzina 500+ można znaleźć na stronie: https://obywatel.gov.pl/dzieci/500-zl-na-dziecko-program-rodzina-500 oraz na dedykowanej stronie programu: http://www.rodzina500plus.gov.pl.