Szanowni Państwo,

Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli oprocentowania dostępnej w placówkach Banku Spółdzielczego.

Jednocześnie informujemy, że jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmianę oprocentowania rachunków oszczędnościowych i terminowych mogą Państwo przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian:

    •  złożyć na piśmie sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy rachunku w przeddzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat albo,
    • wypowiedzieć umowę, co spowoduje jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym, również bez ponoszenia opłat.

Niezłożenie na piśmie wyżej wymienionych oświadczeń oznaczać będzie akceptację zmiany oprocentowania.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim