Przez 3 miesiące 0% – kredyt na VAT od zakupu maszyn i urządzeń agro.

Promocja trwaw okresie od 1 kwietnia do 30 września 2016 roku

Tylko  w Bankach Spółdzielczych mogą Państwo skorzystać z łączonej oferty kredytu inwestycyjnego i obrotowego na zakup ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych na preferencyjnych warunkach. Standardowym kredytem inwestycyjnym finansowana jest wartość netto nabywanego ciągnika lub maszyny, natomiast podatek VAT – nieoprocentowanym kredytem obrotowym przez okres 3 miesięcy.

Zabezpiecz swój nowy sprzęt i ubezpiecz go w Concordii
Concordia Agro Ekspert to ubezpieczenie, które chroni maszyny i sprzęt rolniczy. Ochrona obejmuje zdarzenia losowe, takie jak: ogień, wypadek, kradzież, a także awarię wywołaną przedostaniem się ciała obcego podczas prac polowych. Ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów: transportu i parkowania maszyn po szkodzie, wynajęcia maszyny zastępczej, transportu przewożonego ładunku.

Z a p r a s z a m y  do placówek Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim  

Wykaz Banków Spółdzielczych SGB, w których dostępna jest oferta: „Kredyt na VAT 0%” znajduje się na stronie www.agro-sgb.pl. Stawka 0% przez okres 3 miesięcy dla oprocentowania kredytu obrotowego na finansowanie podatku VAT obowiązuje wyłącznie w przypadku jednoczesnego skorzystania przez klienta z oferty łączonej, tj. kredytu inwestycyjnego na zakup ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych w wartości netto oraz kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie podatku VAT. Aby uzyskać informacje o szczegółach oferty, w tym o opłatach i prowizjach, odwiedź najbliższą placówkę Banku Spółdzielczego SGB, która została wymieniona na stronie www.agro-sgb.pl. Uzyskanie kredytu oraz jego warunki uzależnione są od wyniku badania zdolności kredytowej. Zasady ubezpieczenia, w tym objęcia concordia ochroną ubezpieczeniową, rezygnacji, ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne na www.concordiaubezpieczenia.pl.