!UWAGA! ZMIANA SPOSOBU LOGOWANIA OD 20.06.2016

Szanowni klienci,

 

W związku z rosnącą liczbą zagrożeń dotyczących bankowości internetowej Bank Spółdzielczy w dniu 20.06.2016r. wdroży w usłudze Internet Banking maskowanie haseł.

Zmiana jest dodatkowym zabezpieczeniem. Polega na tym, iż należy podać tylko niektóre znaki swojego hasła dostępu losowo wygenerowane przez system, znaki te zostały ponumerowane i podajemy przykładowo 2,6,7,9 znak z hasła natomiast pola z kropkami traktujemy jako już wpisany znak z hasła.

 

WIZUALIZACJA MASKOWANEGO HASŁA:

(hasło brzmi: przyklad)

***

 

Aby się zalogować należy wpisać odpowiednio literki : *  r   z   y  *  l  *  d

Powyższe zmiany mają na celu wzrost bezpieczeństwa w usłudze Internet Banking.

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim