Uprzejmie informujemy, że opublikowany został Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, które w lipcu 2016 roku wyniosło 4 285, 73 zł.
W związku z powyższym kwota realizowanej dyspozycji na wypadek śmierci złożonej od dnia 1 stycznia 1998 r., ustalona na podstawie tego wynagrodzenia wynosi – 85 714, 60 zł.
Ponadto kwota wolna od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, ustalona
do wysokości 75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przysługującemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wynosi – 1 387,50 zł

Podstawa: art. 54 ust. 1 oraz art. 56 ust. 2 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2012 r. , poz. 1376 z późn. zmianami)

Kontakt z bankiem:

Centrala Banku Spółdzielczego w Kalisz Pomorskim
ul. Wolności 8
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 8:30 – 16:00
tel. 094 361 63 48
fax: 094 361 63 96

Oddział Banku w Złocieńcu
ul. Mirosławiecka 3
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 8:30 – 16:00
tel. 094 367 13 34
fax: 094 367 32 74