Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim dokonał zmiany oprocentowania środków zgromadzonych na kontach depozytowych.

Zmienione oprocentowanie obowiązywać będzie

– od 24 październik  2016 roku ( depozyty terminowe ),

– od 19 grudnia 2016 roku ( rachunki oszczędnościowe , wkłady na książeczkach mieszkaniowych)

 

Jednocześnie informujemy, że jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmianę oprocentowania kont depozytowych mogą Państwo przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian:

  1. złożyć na piśmie sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy rachunku depozytowego w przeddzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat albo,
  2. wypowiedzieć umowę, co spowoduje jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym, również bez ponoszenia opłat.

 

Niezłożenie na piśmie wyżej wymienionych oświadczeń oznaczać będzie akceptację zmiany oprocentowania.

 

Zarząd  Banku