Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim  wprowadza nowy tekst jednolity Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientów Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.

Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem   01-03-2017 roku z zastrzeżeniem, iż zmiana Taryfy opłat BS –  Dział IV. rozdział 1., 2., 3., obowiązuje od dnia 01. 01. 2017 r.

Wyciąg z nowej tabeli opłat i prowizji  obowiązującej od 01.01.2017r. – do pobrania TUTAJ

Wyciąg z nowej tabeli opłat i prowizji  obowiązującej od 01.03.2017r  – do pobrania TUTAJ