Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim wprowadza następujące zmiany:

  • Od dnia 1 lutego 2017 roku obowiązuje nowy „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”

Wykaz zmian:

1) wprowadzenie obowiązku informacyjnego wobec deponentów w związku z wejściem w  życie z dniem 9 października 2016r ustawy  o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym  ,

2) uzupełnienie zapisów w zakresie Rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie przez   banki, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;

4) doprecyzowanie przesłanek zmiany taryfy oraz regulaminu;

5) doprecyzowanie zapisów dotyczących zleceń płatniczych w walutach wymienialnych;

6) modyfikacja zapisów o przetwarzaniu danych osobowych;

7) wprowadzenie do regulaminu nowego załącznika określającego standardowe limity pojedynczej  i maksymalnej kwoty przelewu dokonywanej za pomocą bankowości elektronicznej;

8) wprowadzenie nowego produktu: wpłatomatu;

9) wprowadzenie nowych funkcjonalności dla kart płatniczych – możliwość włączenia i wyłączenia limitów zbliżeniowych na karcie z funkcją zbliżeniową  oraz blokowania karty płatniczej;

10) dodanie „pasywnego użytkownika systemu”.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim