W  dniu 28 kwietnia 2017r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich, tegorocznych absolwentów szkoły. Wśród zaproszonych gości znajdował się nasz Bank. Przedstawicielami Banku była Prezes Zarządu Pani Zofia Gardzińska i Pani Agnieszka Rulewicz. W trakcie uroczystości  Pani Prezes Zofia  Gardzińska zwróciła się z ciepłymi słowami do  absolwentów, pogratulowała  sukcesów  w nauce i życzyła im pomyślnych wyników na maturze oraz  realizacji marzeń i planów. Bank ufundował dla najlepszych uczniów nagrody finansowe i rzeczowe, które zostały wręczone podczas uroczystości.

Niezmiernie nam miło, że uczestniczymy w tego rodzaju uroczystościach integrując się z lokalną społecznością ,  spotkania te wpisują się w kalendarz naszej działalności , stając się naszą tradycją.