Koparka Gąsienicowa Podsiębierna JCB-SCM LTD

ZAŁĄCZNIKZainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim
ul. Wolności 8
78-540 Kalisz Pomorski

Pod wybrane numery telefonów:

  • (94) 36 16 348
  • (94) 36 71 334