ofertaDJI_0283-e14607055115912222

Uprzejmie informujemy, że od 06.09.2017r. do 31.12.2017r. Bank oferuje wszystkim producentom rolnym u których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne KREDYT OBROTOWY PROMOCYJNY NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Korzyści:
– decyzja kredytowa podjęta w ciągu 2 dni roboczych;
– udokumentowanie poniesionych wydatków na działalność w wysokości 70% kwoty kredytu;
– okres spłaty do 48 miesięcy;
– atrakcyjne oprocentowanie, zmienne w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 3M;
– maksymalna kwota kredytu 150.000 zł.