Serdecznie zapraszamy do udziału w sprzedaży promocyjnej kredytu gotówkowego z loterią, organizowanego przez  Spółdzielczą Grupą Bankową. Sprzedaż   kredytu trwa do 28.02.2018r.

W  loterii z nagrodami wezmą udział kredyty udzielone od 27.11.2017r. do 29.12.2017r.

Oferujemy naszym klientom wakacje kredytowe w spłacie rat kapitału przez okres pierwszych trzech miesięcy.


Uczestnikiem promocji z  gwarantowaną pulą nagród jest konsument  który spełni łącznie następujące warunki:

– podpisze umowę o kredyt w okresie od 27-11-2017r  do dnia 29-12-2017r;

– podpisze z bankiem umowę  o kredyt w wartości nie mniejszej niż 1 000,00zł.

– do dnia 02.01.2018r. Uczestnik nie dokona całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu.

 

Wśród uczestników do rozlosowania są nagrody I i II stopnia.

Maksymalny okres kredytowania  do 36 – miesięcy.

Minimalna kwota kredytu 1.000,00zł.

Maksymalna kwota kredytu 20.000,00zł.

Oprocentowanie 7,80%.

Prowizja przygotowawcza 1,70%.

 

*) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:  całkowita kwota kredytu 5.000,00zł; okres kredytowania 12  miesięcy;  spłata kredytu  w  12 równych , pierwsze trzy raty odsetkowe płatne w kwocie: 1- 29,32zł, 2 – 32,05zł, 3 – 34,19zł, pozostałych osiem  miesięcznych rat kapitało-odsetkowych płatnych  w kwocie  573,77zł;, ostatnia 12 rata kapitałowo-odsetkowa płatna   w kwocie 568,37zł  roczne oprocentowanie nominalne 7,80%; kwota odsetek do spłaty   254,69zł; prowizja za udzielenie kredytu w kwocie 85,00zł  całkowitej kwoty kredytu, ubezpieczenie kredytobiorcy na wypadek śmierci i poważnego zachorowania w kwocie 40,00zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,47%. ;całkowity koszt kredytu wynosi 379,69zł., całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 5.379,69zł. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Niniejsza informacja handlowa nie jest oferta handlową  w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego, a podane ceny mają charakter wyłącznie informacyjny. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 27-11-2017r.

 

Załączniki:

1) Regulamin loterii promocyjnej ” Kredyt świąteczny 2017″

2) Załącznik nr 1 do Regulaminu