Szanowni Państwo!

Informujemy, że w nocy z 27 na 28 grudnia (środa/czwartek) między 1:00 a 5:00 wystąpi przerwa w dostępie do usługi Internet Banking w związku z aktualizacją wersji.

 

Najważniejsze zmiany wizualne:

1.       Strona logowania: zmieniona klawiatura wirtualna, ikonka klawiatury pojawia się dopiero po kliknięciu w pole Identyfikator  lub Hasło

 

maskowanie

2.       Modyfikacja wprowadzanie hasła maskowalnego

 

maskowanie2

 

3.       Zmienione ikony w nagłówku

ikona_naglowek

4.       Lista rachunków, lokat, kredytów:

a.       zmieniony widok tabeli

b.       dla każdego rachunku podręczne menu dostępne w postaci linków

c.       podsumowanie pod tabelą

lista_rachunkow

5.       Historia

a.       Zmieniony wygląd listy operacji: rozdzielono kolumny Kontrahent oraz Tytuł

b.       Zmieniona ikonka wyboru kontrahenta w filtrze

c.       Dodano przyciski wyboru formatu zestawienia oraz potwierdzenia

historia

d.       Szczegóły operacji po kliknięciu w wiersz tabeli np. w nazwę kontrahenta

historia2
6.       Kontrahenci:

a.       Pozycja Kontrahenci dostępna z poziomu głównego menu

b.       Zmieniony wygląd tabeli

c.       Dane szczegółowe kontrahenta dostępne do kliknięciu w jego nazwę (rozwijane)

d.       Przyciski umożliwiające szybkie przełączanie widoku: Krajowi/Zagraniczni/Grupy

e.       Dla każdego kontrahenta podręczne menu dostępne w postaci linków: Wykonaj przelew, Modyfikuj, Usuń (w przypadku wyboru kontrahenta w poziomu przelewu, dostępny wyłącznie jeden link: Wybierz)

kontrahenci

 

kontrahenci2

f.        Usunięcie kontrahenta wprost z listy:

kontrahenci3

7.       Podgląd i możliwość zmiany zgód udzielonych przez klienta

zgody