Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim  wprowadza tekst jednolity Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientów Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.

Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem 01-03-2018 roku z zastrzeżeniem, iż zmiana Taryfy opłat BS –  Dział IV. rozdział 1., 2., 3., obowiązuje od dnia 02. 01. 2018r.

Wyciąg z nowej tabeli opłat i prowizji  obowiązującej od 02.01.2018r.

Wyciąg z nowej tabeli opłat i prowizji

Wyciąg z nowej tabeli opłat i prowizji  obowiązującej od 01.03.2018r .

Tabela opłat i prowizji (cała)