Zgłoszenie przez Państwa, problemy z logowaniem się do bankowości internetowej (tzw. białe ekrany), może świadczyć o próbach nieautoryzowanego dostępu do Internet Bankingu. By wyeliminować te podejrzenie powinno się przeprowadzić poniższe działania:

  1. Sprawdzić aktualność programu antywirusowego. Posiadając aktualną wersję przeskanować komputer.
  2. Sprawdzić czy strona nie została zablokowana przez program blokujący np. Adblock
  3. Sprawdzić, czy strona działa na innej przeglądarce.
  4. Sprawdzić, czy można zalogować się z innego komputera
  5. W przypadku dalszej niedostępności usługi Internet Bankingu należy skontaktować się z bankiem.

Ponadto informujemy, iż po Państwa stronie występują w dalszym ciągu przypadki korzystania z nie wspieranych przez dostawców starych systemów operacyjnych (np. Windows XP), które nie spełniają podstawowych wymogów bezpieczeństwa. Zalecamy aktualizacje systemów operacyjnych do wersji wspieranych przez producenta oprogramowania.