W dniu 11 maja 2019r. w Kaliszu Pomorskim odbył się III Festyn Rodzinny przy Kościele Parafialnym w Kaliszu Pomorskim. Impreza ta miała cel charytatywny .  Szczytnym celem zorganizowanego już po raz kolejny festynu była zbiórka środków na remont zabytkowego Kościoła i plebanii , które są najstarszymi budynkami w Kaliszu Pomorskim.

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim  przy współpracy z Bankiem Zrzeszającym  SGB – Bank S.A. w Poznaniu przekazał  czek podarunkowy.  Czek został wręczony Przez Prezesa Zarządu Panią Zofię Gardzińską i Wiceprezesa Zarządu Panią Jolantę Kasielską na ręce ks. proboszcza tutejszej parafii.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy  naszego Banku licznie przekazali fanty do loterii fantowej.