Informujemy, że Bank uruchomił usługę przelewu natychmiastowego Express Elixir, którego realizacja odbywa się w kilka sekund  w ramach systemu  Express Elixir oferowanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. ( KIR).

Przelew Express Elixir można zrealizować tak samo łatwo jak przelew tradycyjny. Wystarczy się zalogować do swojego konta przez system bankowości elektronicznej lub złożyć dyspozycję pracownikowi banku i wybrać opcję natychmiastowego przelewu Express Elixir.

Usługa dostępna jest siedem dni w tygodniu, 24 godzin na dobę.

Maksymalna kwota zlecenia przelewu w systemie wynosi 50.000,00zł.

Zlecenie przelewu Express Elixir może zostać złożone wyłącznie na rachunek odbiorcy prowadzony w banku będącym uczestnikiem systemu płatności Express Elixir. Lista Banków uczestniczących w systemie Express Elixir dostępna jest na stronie internetowej : http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. W ramach Systemu płatności natychmiastowych Express Elixir są realizowane przelewy na rachunki Urzędów Skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Koszt polecenia przelewu w Systemie płatności Express Elixir w formie papierowej lub przez system bankowości elektronicznej wynosi 6,00zł.

 

Z A P R A S Z A M Y