Oświadczenie Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

W związku z komunikatem BFG o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim oświadcza, że jest niezależnym podmiotem finansowymi nie jest w żaden sposób powiązany z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym w Sanoku.

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim prowadzi swoją działalność finansową i produktową w sposób bezpieczny. Działa na terenie województwa zachodniopomorskiego, obsługując własne grono Klientów w sieci 7 placówek.

Bank jest w dobrej kondycji finansowej, a nasze zaangażowanie i potencjał widać w szeregu inicjatyw w regionie, które wspieramy w taki sposób, by zawsze być jak najbliżej mieszkańców.

Ponadto, Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB, instytucji ustawowo zapewniającej płynność i wypłacalność banków należących do systemu. Oprócz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, sytuacja Banku jest na bieżąco monitorowana przez Spółdzielczy System Ochrony SGB.

Zarząd Banku