24 stycznia 2020r. odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne podsumowujące miniony rok   z pracownikami Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.  W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Rady Nadzorczej Banku, którym podziękowano za bardzo dobrą współpracę .

Prezes Zarządu  Pani Zofia Gardzińska podziękowała zebranym za obecność i całoroczną pracę oraz podsumowała miniony rok informując zebranych o sytuacji ekonomiczno -finansowej Banku, założeniach i wykonaniu planu w zakresie osiągniętej sumy bilansowej, wyniku finansowego  brutto i netto, obliga kredytowego i wartości zgromadzonych depozytów dla  sektora niefinansowego i finansowego.

Realizację planów sprzedażowych  w zakresie kredytów, depozytów, produktów i usług z podziałem na Oddziały przedstawiła Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Pani Elżbieta Zydorek.

Podczas spotkania  wręczono nagrody  indywidualne dla pracowników, którzy w 2019r. wykazali się dużym zaangażowaniem w pracy tym samym przysparzając korzyści dla Banku.

 

Z okazji jubileuszu   20 – lecia  i 10 – lecia  podziękowano pracownikom za rzetelną i uczciwą pracę.

Przywitano w gronie pracowników nowoprzyjętych do pracy w 2019r.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczysty nastrój dopełniły życzenia noworoczne  złożone przez Panią Prezes Zarządu Zofię Gardzińską  i  Przewodniczącego Rady Nadzorczej   Pana Stanisława Balińskiego oraz wspólny obiad   w miłej atmosferze .