W celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa i w trosce  o bezpieczeństwo finansowe naszych Klientów , Bank umożliwia  zawieszenie spłat rat kredytu   i odsetek maksymalnie do 30 września 2020r.

Wniosek o zawieszenie rat może złożyć klient indywidualny, klient prowadzący działalność rolniczą i pozarolniczą, którego  sytuacja finansowa pogorszyła się  w związku  epidemią koronawirusa  i  uzasadni to w złożonym  wniosku.

Zawieszenie spłat dotyczy kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych, hipotecznych, inwestycyjnych, obrotowych.

Obejmuje:

– zawieszenia spłat kapitału i/lub odsetek;

– automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu;

– doliczenie do ostatniej raty zawieszonych płatności kapitału;

– odnawiania istniejącego finansowania do 30.09.2020r.

 

Bank nie pobiera opłat i prowizji za zawieszenie spłat rat i odsetek.

Bank przyjmuje,rozpatruje wnioski złożone w :

  1. Telefonicznie po uprzedniej identyfikacji klienta na numery telefonów: Oddział Kalisz Pomorski 94/ 36 16-348;   Oddział Złocieniec 94/36 71-334
  2. Osobiście w siedzibie placówki Banku;
  3. Poczty elektronicznej poprzez wysłanie wniosku na adres:

kredyty@bskaliszpom.pl;      kredyty.oddzial@bskaliszpom.pl;

Po otrzymaniu wniosku Bank skontaktuje się z Klientem i zdalnie przeprowadzi cały proces, łącznie z akceptacją warunków odroczenia i zawarciem porozumienia. Klient nie musi dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów. Po podjęciu decyzji przez Bank, złożony wniosek stanowi Aneks do umowy.

Wnioski do pobrania:

Wniosek – klient indywidualny (doc), (pdf)

Wniosek – klient instytucjonalny (doc), (pdf)