Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Rada Polityki Pieniężnej dwukrotnie obniżyła podstawowe stopy procentowe NBP oraz wprowadziła zmiany stóp procentowych na rynku międzybankowym ( WIBIR, WIBID), zmiana ta bezpośrednio wpłynęła na wysokość oprocentowania rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.
W związku z powyższym Bank od dnia 01 czerwca 2020r. wprowadza nowe stawki oprocentowania.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pracownicy Banku udzielą wszelkich informacji i wyjaśnień.

Zarząd Banku