Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim  wprowadza zmiany do „Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientów Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.

Nową treść otrzymują:

 1. Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

 – zmiana wchodzi w życie z dniem 01.07.2020r.:

 1. Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków płatniczych  (PRP); do pobrania TUTAJ
 2. Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe A’ Vista ( płatne na każde żądanie); do pobrania TUTAJ
 3. Rozdział 3. Rachunki terminowe lokat oszczędnościowych; do pobrania TUTAJ
 4. Rozdział 4. Elektroniczne kanały dostępu Rachunki; do pobrania TUTAJ .
 • Dział III . Usługi dla klientów instytucjonalnych

– zmiana wchodzi w życie z dniem 01.06.2020r.:

 • Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych; do pobrania TUTAJ .
 • Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych; do pobrania TUTAJ .
 • Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej. do pobrania TUTAJ .
 • Dział IV. Pozostałe opłaty

zmiana wchodzi w życie z dniem 11.05.2020r.:

 1. Rozdział1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe. do pobrania TUTAJ .

                                                                                     Zarząd Banku