Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim zwołuje:

 

na dzień 16. 06. 2020 r. o godz. 10:00

Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim PAŁAC WEDLÓW

na dzień 17. 06. 2020 r. o godz. 10:00.

Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego w Złocieńcu Oddział Banku przy ul. Mirosławieckiej  3

na dzień 17. 06. 2020 r. o godz. 12:30.    

Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego w Wierzchowie filia Banku przy ul. Parkowej 2

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku Zebrania Grupy Członkowskiej.
 2. Przyjęcie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2019 r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.
 6. Sprawozdanie z funduszu społeczno – kulturalnego.
 7. Informacja o:
  • realizacji uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • projektach, porządku obrad i uchwał Zebrania Przedstawicieli w roku 2020
  • planowane kierunki działania Banku na rok 2020,
 8. Dyskusja.
 9. Zakończenie.

Informujemy ,iż z uwagi na panujący stan epidemii w Polsce zapewnimy Państwu bezpieczne warunki ochrony osobistej uczestnictwa w zebraniu tj. środki ochrony osobistej ( maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji )

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Kaliszu Pomorskim