Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim  wprowadza zmiany do „Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientów Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.

Nową treść otrzymują:

 1. Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych  – zmiana wchodzi w życie z dniem 05.10.2020r.:
 1. Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków płatniczych  (PRP); do pobrania TUTAJ
 1. Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe A’ Vista ( płatne na każde żądanie); do pobrania TUTAJ
 2. Rozdział 2.1 Rachunku oszczędnościowe ; do pobrania TUTAJ
 3. Rozdział 3. Rachunki terminowe lokat oszczędnościowych; do pobrania TUTAJ
 4. Rozdział 4. Elektroniczne kanały dostępu Rachunki; do pobrania TUTAJ .
 5. Rozdział 6. Kredyty i pożyczki; do pobrania TUTAJ

 

 1. Dział III . Usługi dla klientów instytucjonalnych – zmiana wchodzi w życie z dniem 03.09.2020r.:

 

 1. Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych; do pobrania TUTAJ .
 2. Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych; do pobrania TUTAJ
 1. Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej; do pobrania TUTAJ .
 2. Rozdział 5. Kredyty i pożyczki ; do pobrania TUTAJ
 3. Rozdział 6. Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale ; do pobrania TUTAJ

 

 1. Dział IV. Pozostałe opłatyzmiana wchodzi w życie z dniem 10.08.2020r.:
 1. Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe; do pobrania TUTAJ ;
 2. Rozdział 3. Inne czynności i usługi bankowe; do pobrania TUTAJ .

Zarząd Banku