Nowe zasady potwierdzania płatności kartą w Internecie – Usługa 3D Secure

W cele zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa z  dniem 31 października br. wejdą w życie zmiany w zakresie funkcjonowania usługi 3D Secure dla wszystkich kart wydanych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim. Od tego dnia podczas płatności internetowych z wykorzystaniem usługi 3D Secure obowiązkowe będzie tzw. silne uwierzytelnienie, czyli potwierdzanie transakcji poprzez:

Podanie odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne ustalone wcześniej w Banku oraz podanie kodu przesłanego za pomocą sms na numer telefonu komórkowego powiązanego z kartą klienta.