Szanowni Państwo

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim informuje, iż z dniem 01.01.2021r. weszła w życie  Ustawa z dnia 31 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw ( Prawo konsumenckie i Kodeks cywilny) , która wprowadza tzw. Konsumeryzację.

Bank dostosowując  przepisy  ustawy wprowadza z dniem 01.01.2021r:

  • Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientów indywidualnych  Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim” – POBIERZ
  • Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientów instytucjonalnych  Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim” ( dalej- umieść ) – POBIERZ

Jednocześnie informujemy, że jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany mogą Państwo przed proponowaną datą wejścia  w życie tych zmian:

  • złożyć na piśmie sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy rachunku bankowego w przeddzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat albo,
  • wypowiedzieć umowę, co spowoduje jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym, również bez ponoszenia opłat.

 

Nie złożenie na piśmie wyżej wymienionych oświadczeń oznaczać będzie akceptację zmian w Taryfach prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientów instytucjonalnych   i indywidualnych  Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.

Zarząd Banku