W związku ze zmianą przepisów ustawy o usługach płatniczych, Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim  zobowiązany jest udostępnić konsumentom nieodpłatnie broszurę informacyjną Komisji Europejskiej dotyczącej praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich, opracowaną na podstawie art. 106 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015r.

 

Link do broszury:
wersja polska

Broszura informacyjna dostępna jest również w wersji papierowej we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.