15 marca 2021 r. w Concordii Polska Grupa Generali rusza wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych. W tym roku w pierwszej kolejności  z oferty będą mogli skorzystać dotychczasowi klienci wznawiający polisy.

Wcześniejsze rozpoczęcie sprzedaży ubezpieczeń uprawowych dla klientów, którzy wznawiają polisy wiosenne lub jesienne z zeszłego roku, oznacza pierwszeństwo w możliwości podpisania umowy ubezpieczeniowej                      z dopłatą z budżetu państwa. Oferta wznowienia dostępna będzie u tego samego pośrednika, u którego polisa była zakupiona w zeszłym roku.
Dofinansowanie z budżetu państwa, sięgające do 65 proc. składki, jest przyznawane zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Nowi klienci dostęp do oferty ubezpieczenia upraw z dopłatami budżetu państwa uzyskają już na początku kwietnia.

Concordia od ponad 20 lat ubezpiecza rolników i jest ich partnerem w zarządzaniu ryzykiem w gospodarstwie rolnym. Poprzez wcześniejsze udostępnienie oferty wznowieniowej, w szczególny sposób doceniamy lojalnych klientów. Dodatkowo ci z nich, którzy jesienią wybrali ofertę Concordii i zakupili klauzulę 1.6, uzyskali ochronę w ryzyku przymrozków wiosennych już od 21 marca – Krzysztof Mrówka, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Polska Grupa Generali.

Rabaty dla stałych klientów

Wcześniejsze udostępnienie oferty wiosennej to nie jedyny wyraz dbałości o stałych klientów ze strony Concordii. Ubezpieczenie upraw w wiosennym sezonie będzie można kupić z dużymi rabatami. W ramach promocji rolnik może otrzymać zniżkę w wysokości 10%, 15% lub 20%, w zależności od liczby dodatkowych, aktywnych umów ubezpieczenia w Concordii. Zniżka dotyczy osób fizycznych i prawnych.

Co można ubezpieczyć?

Przedmiotem ubezpieczenia są zboża, rzepak, kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, wybrane gatunki warzyw oraz owoców.
W Concordii Polska Grupa Generali rolnicy będą mogli ubezpieczyć rośliny tradycyjne od ryzyka gradu, przymrozków wiosennych, huraganu i deszczu nawalnego. Producenci mogą wybierać spośród następujących pakietów ubezpieczeń:

  • grad;
  • grad, przymrozki wiosenne;
  • grad, deszcz nawalny, huragan;
  • grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan.

Także uprawy specjalne, takie jak wybrane owoce i warzywa, można w Concordii objąć ochroną od ryzyka gradu. Co najważniejsze, odpowiedzialność ma miejsce zarówno w przypadku powstania szkód ilościowych, jak i jakościowych, które to ostatecznie wpływają na ubytek w plonie.

 

W tym roku przygotowano kilka nowości

  • Klauzulę szczególną nr 1.3, która rozszerza ochronę już od 8% ubytku w plonie we wszystkich ryzykach objętych podstawowym zakresem ochrony. Uprawy nią objęte otrzymują także ochronę od ryzyka ognia, niezależnie od przyczyny jego powstania. Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozszerzona zostaje do 100% sumy ubezpieczenia przy zaistnieniu szkód całkowitych w wyniku gradu i przymrozku. Wprowadza również ochronę od tzw. zastoisk wodnych spowodowanych nagromadzeniem się wody na powierzchni pola wskutek deszczu nawalnego.
  • Nowością w Concordii Polska Grupa Generali jest w tym roku możliwość ubezpieczenia ziemiopłodów na polisie uprawowej. Polisa chroni płody rolne od momentu zasiewu lub wysadzenia do zbioru, a wykupienie tego rozszerzenia zabezpiecza dodatkowo plony składowane w budynkach, silosach i piwnicach. Udostępniamy 3 warianty różniące się wysokością sumy ubezpieczenia.
  • Zmianą w stosunku do wcześniejszych lat jest nowa ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), która obejmuje cały świat i jest dostępna na polisie uprawowej w atrakcyjnej cenie. Obowiązuje przez całą dobę – w pracy, jak i poza nią, podczas czynności w życiu prywatnym. Nie ma potrzeby zawierania w tym celu dodatkowej umowy.

Oferta Concordii wyróżnia się na rynku także takimi rozwiązaniami, jak odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części. Oznacza to korzystniejsze dla rolnika rozstrzygnięcie w sytuacji, kiedy uszkodzenia plonów mają miejsce jedynie na części ubezpieczonego pola. Utrzymujemy stałą sumę ubezpieczenia i nie stosujemy udziałów własnych w ubezpieczeniu tradycyjnych upraw. Godna podkreślenia jest także odpowiedzialność nawet do 100% sumy ubezpieczenia za szkody całkowite w wybranych ryzykach oraz zwiększenie zakresu odpowiedzialności w ryzyku zastoisk wodnych spowodowanych deszczem nawalnym. Możliwość otrzymania dodatkowej zniżki na poziomie 15% przy zawarciu nowego ubezpieczenia Agro Casco dla klientów, którzy ubezpieczyli swoje uprawy warzyw, ziemniaków lub buraków cukrowych w Concordii – zaznacza Krzysztof Mrówka.

Szybka likwidacja szkód – drony i mobilny rzeczoznawca

Concordia Polska Grupa Generali systematycznie skraca czas likwidacji szkód. Doświadczeni eksperci w terenie są wyposażeni w tablety z możliwością cyfrowego przesyłania danych, nawet prosto z pola. To tzw. mobilny rzeczoznawca, czyli system zarządzania procesem likwidacji szkód. Czas od wykonania oględzin na miejscu zdarzenia do wypłaty odszkodowania został skrócony o połowę w stosunku do wcześniejszego procesu likwidacji szkody wykorzystującego papierowe protokoły oględzin.

Concordia wykorzystuje również drony, które pozwalają dotrzeć do trudno dostępnych miejsc oraz wykonać precyzyjne pomiary i zdjęcia. Urządzenia sprawdzają np. powierzchnię zastoisk wodnych czy skalę wymarznięcia. W specjalnych przypadkach stosowana jest też teledetekcja. Dobrze dopasowana ochrona idzie więc w parze ze sprawną, rzetelną i szybką likwidacją szkód.

Concordia Polska od 2018 roku jest częścią międzynarodowej Grupy Generali, która działa na świecie od 190 lat. Od sierpnia produkty dla sektora rolnego będą oferowane pod nazwą Generali Agro.