Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy,  iż z dniem 01.04.2021r. że Bank Spółdzielczy  w Kaliszu Pomorskim wprowadził  zmiany do obowiązujących regulaminów Wprowadzone w regulacjach zmiany dotyczą godziny granicznej: z godziny 14:00 na godzinę 14:30

 • „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”,

Nową treść otrzymuje § 27 ust. 2 pkt 1 i 2 :

 1. Zlecenia płatnicze w krajowym obrocie płatniczym są realizowane w oparciu

o następujące godziny graniczne:

 • w tym samym dniu roboczym, o ile zostaną złożone:
 1. a) w placówce Banku – do godziny 14:30 lub
 2. b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – do godziny 14:30;
 • w następnym dniu roboczym, jeżeli zostaną złożone:
 1. a) w placówce Banku – po godzinie 14:30 lub
 2. b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – po godzinie 14:30;

 

 • „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych ”

Nową treść otrzymuje § 23 ust. 5 pkt 1 i 2 :

 1. Zlecenia płatnicze w krajowym obrocie płatniczym są realizowane w oparciu

o następujące godziny graniczne:

 • w tym samym dniu roboczym, o ile zostaną złożone:

a)w placówce Banku – do godziny 14:30 lub

b)za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – do godziny 14:30;

 • w następnym dniu roboczym, jeżeli zostaną złożone:
 1. a) w placówce Banku – po godzinie 14:30 lub
 2. b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – po godzinie 14:30

Informujemy ponadto, że:

 1. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu    o wprowadzonej zmianie;
 1. Posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
 2. W przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt. 1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

                                           Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim