Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

zwołuje na dzień 08. 06. 2021 r.

Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim MGOK ul. Dworcowa 6 godz. 9.00

zwołuje na dzień 09. 06. 2021 r.

Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego w Złocieńcu Oddział Banku przy ul. Mirosławieckiej 3 godz. 9.00

Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego w Wierzchowie filia Banku przy ul. Parkowej 2 godz. 10.30

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku Zebrania Grupy Członkowskiej.
 2. Przyjęcie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2020 r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.
 6. Sprawozdanie z funduszu społeczno – kulturalnego.
 7. Informacja o:
 8. realizacji uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 9. projektach, porządku obrad i uchwał Zebrania Przedstawicieli w roku 2021
 10. planowane kierunki działania Banku na rok 2021,
 11. Dyskusja.
 12. Zakończenie.

                                                                 Zarząd Banku