• Atrakcyjne oprocentowanie w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3M plus marżę banku od 1,46% do 1,86%
  • Atrakcyjna prowizja przygotowawcza od udzielonego kredytu od 0,50% do 0,75%
  • Długi okres kredytowania do 360 miesięcy
  • Karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy
  • Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych dziesięć razy w okresie kredytowania, ale nie częściej niż jeden  raz  w okresie 12 miesięcy
  • Indywidualne podejście do każdego klienta
  • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
  • Proste procedury
  • RRSO* 9,42%

 

*Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 300.000 zł, całkowita kwota kredytu 300.000 zł, okres kredytowania 360 miesięcy, oprocentowanie zmienne (stanowi sumę wartości WIBOR 3M, która wynosi obecnie 7,18% i marży Banku w wysokości 1,56 % , oprocentowanie nominalne 8,74%, całkowity koszt kredytu wynosi 554.658,20 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 1.800,00 zł, odsetki od kredytu 546.658,20 zł, koszty ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania 6.000,00zł., prowizja za inspekcję nieruchomości 200,00zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,42%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 854.658,20 zł, płatna w 360 miesięcznych ratach równych po 2.355,27 zł.  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim