Szanowni  Państwo

 

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim informuje, że wprowadza tekst jednolity:

  1. „Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientów instytucjonalnych  Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim” z dniem 01 grudnia 2021r. – POBIERZ

( z zastrzeżeniem, iż rozdział 7. Pozostałe opłaty – wpłaty i wypłaty gotówkowe weszły w życie z dniem 18.10.2021r. );

 

  1. „Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientów indywidualnych   Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim” z dniem 01 stycznia 2022r. – POBIERZ

( z zastrzeżeniem, iż rozdział 6. Pozostałe opłaty – wpłaty i wypłaty gotówkowe weszły w życie z dniem 18.10.2021r. );

Jednocześnie informujemy, że jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany mogą Państwo przed proponowaną datą wejścia  w życie tych zmian:

  1. a) złożyć na piśmie sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy rachunku bankowego w przeddzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat albo,
  2. b) wypowiedzieć umowę, co spowoduje jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym, również bez ponoszenia opłat.

 Nie złożenie na piśmie wyżej wymienionych oświadczeń oznaczać będzie akceptację zmian w Taryfach prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientów instytucjonalnych   i indywidualnych  Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.

Zarząd Banku