Dnia 28 lutego 2022 roku Zarząd Banku podjął decyzję, że wszystkie wypłaty z kont  rachunków bankowych  powyżej kwoty 1.000,00 PLN muszą być zgłaszane* w kasach banku na trzy dni przed planowaną wypłatą.  

 

*  w dniu zgłoszenia klient zapewnia środki na rachunku bankowym pod planowaną wypłatę.

 

Zarząd Banku