#NowyRokSzkolny

Witaj szkoło! Witajcie książki, zeszyty, gwarne korytarze i pełne szkolne ławki…

Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom życzymy przyjemnego powrotu do szkoły. Udanych i bezpiecznych 10 miesięcy edukacji! Niech to będzie dobry czas wzajemnego dzielenia się wiedzą J

#WitajSzkoło #NowyRokSzkolny #Wzajemność  #SGB#BankSpółdzielczyw Kaliszu Pomorskim