Nasza historia rozpoczyna się w 1962 roku, dzięki staraniom 400 członków, ludzi mądrych o wrażliwych sercach rozpoczęliśmy swoją działalność.

W tym roku, na bazie punktu kasowego Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowej w Drawsku Pomorskim utworzono samodzielną jednostkę pod nazwą „Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa” z siedzibą w Kaliszu Pomorskim.

Przyjęte celem działania to:

– wspieranie rozwoju gospodarczego w środowisku lokalnym poprzez świadczenie usług bankowych,

– krzewienie idei oszczędności i gospodarności.

 • 17 czerwca 1976 r,
  Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Banku dokonano zmiany nazwy ze „ Spółdzielni Oszczędnościowo Pożyczkowej” na „Bank Spółdzielczy”.
 • W 1976 r.
  Przeniesiono działalność do nowej siedziby przy ul. Wolności 8, gdzie działalność prowadzona jest do dnia dzisiejszego.
 • W 1998 r.
  Rozpoczęliśmy proces łączenia z Bankiem Spółdzielczym w Złocieńcu.
 • W 2001 r.
  Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim podpisał umowę  zrzeszeniową z Gospodarczym Bankiem S.A w Poznaniu. Wspólnie z innymi bankami spółdzielczymi zrzeszonymi w GBW S.A. Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim stał  się członkiem Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB).
 • W 2015 r.
  Bank przystąpił do Instytucjonalnego Systemu Ochrony (IPS) w celu wzmocnienia bezpieczeństwa działania i stworzenia możliwości szybkiego dostępu do środków pomocowych.

Obecnie posiadamy 6 placówek, w których prowadzimy działalność, na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Dzisiaj wszystkie placówki są nowoczesne, mają takie same warunki kredytowania, przyjmowania oszczędności, dysponują szeroką gamą produktów i usług bankowych.

Od wielu lat nie ustajemy w staraniu, by dostosować się do potrzeb runku
i sprostać oczekiwaniom klientów.

Naszym dążeniem jest aby Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim umacniał swoją pozycję wśród innych banków w Polsce, by był postrzegany jako placówka nowoczesna i pomocna i otwarta dla wszystkich klientów.

Nasza działalność to nie tylko usługi bankowe, to również pomoc wielu instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, szkołom itp.

Wspieranie lokalnych inicjatyw jest bardzo istotne, ponieważ buduje to naszą tożsamość i integruje ze społeczeństwem.

Wyniki naszego banku to efekt systematycznej pracy dobrze przygotowanej załogi. Pracownicy banku ze swoimi pasjami, zaangażowaniem
i entuzjazmem, tworzą dobrze zorganizowany zespół, świadomy i dumny ze wspólnej historii banku, która zawsze była łączona z odpowiedzialnością
i przyszłością.

Pragniemy złożyć podziękowania dla wszystkich osób i instytucji współpracujących z Bankiem dla członków Banku, członków Rady Nadzorczej.

Dziękujemy wszystkim za to, że byliście, że jesteście z naszym Bankiem.

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Kaliszu Pomorskim