Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim zwołuje:

1) na dzień 24.04.2023 r. Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim MGOK ul. Dworcowa 6 godz. 10.00,
2) na dzień 25.04.2023 r. Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego w Wierzchowie ul. Parkowa 2 godz. 9.30
3) na dzień 25.04.2023 r. Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego w Złocieńcu ul. Mirosławiecka 3 godz. 12.00

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku Zebrania Grupy Członkowskiej.
2. Przyjęcie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2022 r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.
6. Sprawozdanie z funduszu społeczno – kulturalnego.
7. Informacja o:
a) realizacji uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
b) projektach, porządku obrad i uchwał Zebrania Przedstawicieli w roku 2023,
c) planowane kierunki rozwoju działalności Banku na rok 2023,
8. Dyskusja.
9. Zakończenie.

Serdecznie zapraszamy na udział w zebraniu
Zarząd Banku