PROMOCYJNA LOKATA JESIEŃ 2019

Najgorętsza lokata tej jesieni – lokata z loterią!

Co sprawdza się najlepiej podczas długich, chłodnych jesiennych wieczorów? Ciepły koc, dobre towarzystwo, gorąca herbata i… najgorętsza lokata w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim!

Nowa loteria promocyjna SGB startuje 7 października i potrwa do samego końca roku.
Wystarczy w tym okresie założyć lokatę na minimum 500 złotych w naszym Banku  na okres  6 miesięcy i… od razu robi się cieplej!

Każdy, kto weźmie udział w nowej loterii promocyjnej może wygrać którąś
z następujących nagród:

 • nowy samochód Volkswagen T-Cross
 • konsola Xbox + 3 gry
 • soundbar Samsung
 • multicookerRedmond
 • torba podróżna Wittchen

Jesienne wieczory jeszcze nigdy nie były tak gorące i wypełnione emocjami!

Do największego szczęścia potrzebne są tylko 3 kroki:

 1. Zdeponuj w placówce naszego Banku minimum 500 złotych –  na okres  6 miesięcy. Pamiętaj, że każda wielokrotność tej kwoty może pomnożyć Twoje szanse i zyski.
 2. Usiądź wygodnie w fotelu i rozkoszuj się każdą jesienną chwilą – Twoje pieniądze już pracują!
 3. Cierpliwie czekaj na swoją jesienną szansę. Może los uśmiechnie się właśnie do Ciebie?

Jesień mieni się kolorami, a Twoje konto – dodatkowymi zyskami! Oszczędzaj jesienią w Loterii Lokata SGB z nagrodami.

Wszystkie szczegóły loterii promocyjnej „Lokata SGB (Jesień 2019)” znajdziesz na stronie www.lokatasgb.pl,

Do pobrania:

Organizatorem Loterii promocyjnej o nazwie „Lokata SGB (Jesień 2019)” jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. W Loterii wezmą udział lokaty 3- i 6-miesięczne, określone w Regulaminie Loterii Promocyjnej, otwarte w Bankach Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii. Okres promocji (sprzedaży) lokat trwa od 7.10.2019 r. do 31.12.2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące Loterii, w tym warunki uczestnictwa, liczba, rodzaj i dostępność nagród, lista Banków Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii, znajdują się w Regulaminie Loterii Promocyjnej dostępnym na stronie internetowej www.lokatasgb.pl oraz w placówkach Banków Spółdzielczych SGB objętych Loterią. Z udziału w Loterii wyłączone są Lokaty SGB otwarte w Oddziałach                   SGB-Banku S.A. Nagrody przedstawione w materiałach promocyjnych są wizualizacjami i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych produktów.

 

 

 

 

Promocyjna sprzedaż kredytu gotówkowego okolicznościowego “Jesienna promocja”

 

 • ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE OD 4,00%
 • OKRES KREDYTOWANIA DO 48 MIESIĘCY
 • DOWOLNY CEL PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW Z KREDYTU
 • MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU 000,00ZŁ.
 • OKRES PROMOCJI OD 16.09.2019r. DO 29.11.2019r.

 

*) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:  całkowita kwota kredytu 5.000,00zł; okres kredytowania 12 miesięcy;  spłata kredytu  w  11 równych   miesięcznych rat kapitałowych  w kwocie  425,75zł;, ostatnia 12 rata kapitałowa w kwocie 420,99zł. roczne oprocentowanie nominalne 4,00% (stała stopa procentowa) ; kwota odsetek  104,24 zł; prowizja za udzielenie kredytu 175,00zł  całkowitej kwoty kredytu, koszt ubezpieczenia kredytobiorcy na wypadek śmierci , inwalidztwa, choroby 55,00zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 14,12%.;całkowity koszt kredytu wynosi 334,24zł., całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 5.334,24zł. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Niniejsza informacja handlowa nie jest oferta handlową   w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego, a podane ceny mają charakter wyłącznie informacyjny. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 16-09-2019r.

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim informuje o wprowadzeniu tekstu jednolitego „Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej …”

Z dniem  04-11-2019r.  zacznie obowiązywać nowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej  Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim , z zastrzeżeniem iż zmiana Taryfy opłat BS – Dział III. obowiązywać będzie od dnia 01.10. 2019r.

Wprowadzone zmiany maja na celu dostosowanie stawek opłat do kosztów związanych ze świadczeniem przez Bank określonych usług oraz wejściem w życie znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych od 14.09.2019r. dotyczącej silnego uwierzytelnienia PSD2 .

Informujemy ponadto, że:

 1. jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
 2. posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
 3. w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt .1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

Bank nie pobiera prowizji i opłat:

 1. od wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę do uzyskania ulgi w podatku dochodowym – na mocy przepisów szczególnych;
 2. wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS ( np. z tytułu najmu lokalu BS, robót i usług) oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla BS.

Załączniki :

 1. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klient indywidualny.
 2. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klient instytucjonalny.
 3. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowe – pozostałe opłaty.

 

 

 

Zmiana Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim informuje:

–  iż z dniem  04-11-2019r  zacznie obowiązywać nowy Regulamin świadczenia usług  w zakresie prowadzenia rachunków bankowych  dla klientów indywidualnych …,

–  iż z dniem  01-10-2019r  zacznie obowiązywać  nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych  dla klientów instytucjonalnych ….

Zmiany w Regulaminach dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych dotyczą w szczególności:

 • PSD2 – modyfikacja postanowień dotyczących silnego uwierzytelnienia ,
 • modyfikacja zapisów w zakresie realizacji polecenia zapłaty,
 • rozszerzenia zakresu pełnomocnictwa – możliwość zamówienia instrumentu płatniczego ( karty , BLIKA) oraz złożenia wniosku o elektroniczne kanały dostępu przez osobę, której posiadacz udzielił pełnomocnictwa stałego,
 •  dostosowania zapisów do ustawy z 17.01.2019r. o zmianie ustawy o BFG i innych ustaw, wprowadzono zapisy umożliwiające otwieranie i prowadzenie rachunków na rzecz rady rodziców.

Informujemy ponadto, że:

 1. jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
 2. posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
 3. w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt. 1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

 

Express Elixir – przelew natychmiastowy

Informujemy, że Bank uruchomił usługę przelewu natychmiastowego Express Elixir, którego realizacja odbywa się w kilka sekund  w ramach systemu  Express Elixir oferowanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. ( KIR).

Przelew Express Elixir można zrealizować tak samo łatwo jak przelew tradycyjny. Wystarczy się zalogować do swojego konta przez system bankowości elektronicznej lub złożyć dyspozycję pracownikowi banku i wybrać opcję natychmiastowego przelewu Express Elixir.

Usługa dostępna jest siedem dni w tygodniu, 24 godzin na dobę.

Maksymalna kwota zlecenia przelewu w systemie wynosi 50.000,00zł.

Zlecenie przelewu Express Elixir może zostać złożone wyłącznie na rachunek odbiorcy prowadzony w banku będącym uczestnikiem systemu płatności Express Elixir. Lista Banków uczestniczących w systemie Express Elixir dostępna jest na stronie internetowej : http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. W ramach Systemu płatności natychmiastowych Express Elixir są realizowane przelewy na rachunki Urzędów Skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Koszt polecenia przelewu w Systemie płatności Express Elixir w formie papierowej lub przez system bankowości elektronicznej wynosi 6,00zł.

 

Z A P R A S Z A M Y

 

 

Oszczędzaj latem w loterii promocyjnej Lokata SGB

Mimo żaru na dworze, zachowaj zimną krew – zainwestuj! Wygraj Škodę Scala Ambition dzięki loterii Lokata SGB – Oszczędzaj latem!

15 lipca wystartowała kolejna loteria promocyjna Banków Spółdzielczych SGB – Oszczędzaj latem! To nie tylko wspaniała inwestycja z gwarantowanym zyskiem, ale przede wszystkim pełna emocji zabawa i duża szansa na liczne, bardzo wartościowe nagrody!

Wystarczy do 27 września br. założyć lokatę na minimum 500 złotych w  Banku Spółdzielczym  w Kaliszu Pomorskimna okres  6 miesięcy i… przyglądać się własnemu szczęściu. Każdy, kto weźmie udział w loterii Lokata SGB – Oszczędzaj latem, może wygrać jedną z następujacych nagród:

 1. Samochód Škoda Scala Ambition
 2. Rowery miejskie Le Grand Bowman i Le Grand Lille 3
 3. Wyciskarka Philips Viva Collection
 4. Aparat Fujifilm Instax Wide 300
 5. Wideorejestrator MiVue C312 FullHD

Kiedy Ty cieszysz się letnim wypoczynkiem, Twoje pieniądze mocno pracują i pomnażają szanse na finałowy triumf!

Zdeponuj w naszym Banku Spółdzielczym 500 złotych (każda wielokrotność tej kwoty pomnaża Twoje szanse i zysk!) i ciesz się letnim urlopem.

Zapraszamy do  placówek Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.

 

Organizatorem Loterii promocyjnej o nazwie „Lokata SGB (Lato 2019)” jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. W Loterii wezmą udział lokaty 3- i 6-miesięczne, określone w Regulaminie Loterii Promocyjnej, otwarte w Bankach Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii. Okres promocji (sprzedaży) lokat trwa od 15.07.2019 r. do 27.09.2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące Loterii, w tym warunki uczestnictwa, liczba, rodzaj i dostępność nagród, lista Banków Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii, znajdują się w Regulaminie Loterii Promocyjnej dostępnym na stronie internetowej www.lokatasgb.pl oraz w placówkach Banków Spółdzielczych SGB objętych Loterią. Z udziału w Loterii wyłączone są Lokaty SGB otwarte w Oddziałach SGB-Banku S.A. Nagrody przedstawione w materiałach promocyjnych są wizualizacjami i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych produktów.

 

500+ czeka. Złóż wniosek w naszym Banku

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny.

 • Dla każdej rodziny, również dla rodziców samotnie wychowujących dzieci;
 • Terminowość, w wypłacanych środkach z Programu „500+”.

Wypłaty świadczenia

Złożenie wniosku:

 • w okresie lipiec – sierpień 2019 r. – świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.;
 • we wrześniu 2019 r. – świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.;
 • w październiku 2019 r. – świadczenie, z wyrównaniem od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 • w listopadzie 2019 r. – świadczenie, z wyrównaniem od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.;
 • od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. – świadczenie, z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.;

Wniosek przez Internet Banking

Od 1 lipca każdy użytkownik Internet Bankingu może złożyć wniosek o świadczenie. Wystarczy zalogować się do IB, wejść w zakładkę „Świadczenia” i wykonać kolejne kroki według zaleceń wyświetlanych na ekranie.

Dla kogo wsparcie ? 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej (w określonych, nielicznych przypadkach),
 • rodzinie zastępczej,
 • placówom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego,
 • rodzinnym domom dziecka,
 • placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno terapeutycznego,
 • regionalnym placówkom opiekuńczo-terapeutycznym,
 • interwencyjnym ośrodkom preadopcyjnym.

Uwaga !

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 2019 r. zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

 

 Informacja od Banku

 • Bank umożliwia złożenie wniosku 500+ przez Internet Banking;
 • Bank zaleca zapisanie złożonego wniosku jako plik PDF na dysku swojego komputera;
 • Nie jest możliwe złożenie wniosku w placówkach Banku;
 • Status wysłanego wniosku można sprawdzić w zakładce „Wnioski”;
 • W przypadku odrzucenia wniosku, należy kontaktować się z organem prowadzącym;
 • Bank nie posiada informacji dotyczących przetwarzania wniosku oraz dalszej jej obsługi;
 • Bank nie weryfikuje danych podanych we wniosku.

 

Więcej informacji w plikach do pobrania oraz na stronie www.mrpips.gov.pl

 

 

“Dobry Start 300+”

2018.06.08_dobry_start-780x379

 

Wyprawka  „Dobry start 300+” to rządowy program wsparcia polskich rodzin.

Wniosek o świadczenie dobry start można składać on-line.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do    30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi   w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatorem, w którym krok po kroku wyjaśnione jest jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku o świadczenie dobry start:

Więcej o programie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart