Dzień dziecka

Beztroskiego dnia dla małych i dużych! Dzisiaj wszyscy – choć na chwilę, poczujmy się jak dzieci

Wolni od codziennych problemów, prawdziwie radośni, ciekawi świata i bezgranicznie kreatywni.

Bajecznego Dnia Dziecka!

#1czerwca #DzieńDziecka #Dzieńbeztroski #GrupaSGB #BankiSpółdzielczeSGB

Filie Banku – wkrótce będą ponownie otwarte dla klientów

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim uprzejmie informuje, że przywraca bezpośrednią obsługę klientów w dwóch naszych placówkach:

 • Od dnia 01 czerwca 2020r. czynna będzie Filia Banku w Kaliszu Pomorskim przy ul. Sikorskiego 9, obsługa klientów odbywać się będzie od godziny 9:00 do godziny 15:00
 • Od dnia 01 czerwca 2020r. czynna będzie Filia Banku w Złocieńcu przy ul. Krętej 16a, obsługa klientów odbywać się będzie  od godziny 9:00   do godziny 15:00

 

 

Serdecznie zapraszamy

Zmiana taryfy opłat i prowizji

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim  wprowadza zmiany do „Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientów Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.

Nową treść otrzymują:

 1. Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

 – zmiana wchodzi w życie z dniem 01.07.2020r.:

 1. Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków płatniczych  (PRP); do pobrania TUTAJ
 2. Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe A’ Vista ( płatne na każde żądanie); do pobrania TUTAJ
 3. Rozdział 3. Rachunki terminowe lokat oszczędnościowych; do pobrania TUTAJ
 4. Rozdział 4. Elektroniczne kanały dostępu Rachunki; do pobrania TUTAJ .
 • Dział III . Usługi dla klientów instytucjonalnych

– zmiana wchodzi w życie z dniem 01.06.2020r.:

 • Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych; do pobrania TUTAJ .
 • Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych; do pobrania TUTAJ .
 • Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej. do pobrania TUTAJ .
 • Dział IV. Pozostałe opłaty

zmiana wchodzi w życie z dniem 11.05.2020r.:

 1. Rozdział1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe. do pobrania TUTAJ .

                                                                                     Zarząd Banku

Tarcza antykryzysowa

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim obsługuje
Tarczę Finansową dla przedsiębiorców!

Bank Spółdzielczy Kaliszu Pomorskim obsługuje mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach uruchomionego przez rząd programu Tarczy Antykryzysowej. Dla najbardziej zagrożonych przedsiębiorstw trafi aż 75miliardów złotych.
Wnioski i wypłaty subwencji są obsługiwane przez system bankowości internetowej w naszym banku. Przedsiębiorcy będący klientami Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim mogą składać wnioski wyłącznie w wersji online.
Z rządowego wsparcia Tarczy Finansowej za pośrednictwem Banku mogą skorzystać firmy, które m.in. nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i odnotowały spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.
Więcej na stronie internetowej PFR: http://pfr.pl/tarcza
Finansowaniu podlegają: bieżąca działalność oraz zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim informuje, że o subwencję Tarczy Finansowej dla mikrofirm mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 9 pracowników i generujące roczny obrót poniżej 2 mln EUR. Z kolei małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie finansowe w przypadku zatrudnienia od 10 do 250 pracowników, przy rocznym obrocie do 50 mln EUR.
Zapraszamy na stronę informacyjną poświęcona programowi Tarczy Antykryzysowej – www.sgb.pl/pomoc-dla-firm-tarcza-antykryzysowa/
Można na niej znaleźć szczegóły rozwiązań pomocowych oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, opis gwarancji BIZNESMAX w ramach pomocy de minimis, kredytu obrotowego odnawialnego czy choćby szczegółowe informacje na temat programu Tarczy Finansowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, który wdraża SGB-Bank SA wspólnie z Bankami Spółdzielczymi SGB.

Obniżenie stóp procentowych

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Rada Polityki Pieniężnej dwukrotnie obniżyła podstawowe stopy procentowe NBP oraz wprowadziła zmiany stóp procentowych na rynku międzybankowym ( WIBIR, WIBID), zmiana ta bezpośrednio wpłynęła na wysokość oprocentowania rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.
W związku z powyższym Bank od dnia 01 czerwca 2020r. wprowadza nowe stawki oprocentowania.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pracownicy Banku udzielą wszelkich informacji i wyjaśnień.

Zarząd Banku

Światowy Dzień Zdrowia

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia, bezcennego zdrowia dla nas wszystkich!
7. kwietnia to także święto Pracowników Służby Zdrowia. W tych szczególnych okolicznościach ciężka praca personelu medycznego nabiera niezwykłego znaczenia. Lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, laborantom, salowym, wszystkim pracownikom obsługi medycznej dziękujemy za codzienną walkę o zdrowie i życie pacjentów. 

Życzymy Wam wytrwałości! Jesteście wspaniali!

#światowydzieńzdrowia

 

 

 

Obsługa seniorów

W trosce o zdrowie nas wszystkich, nadal przypominamy i prosimy #zostańwdomu. Tak jest bezpieczniej i korzystniej. W dalszym ciągu zachęcamy do:

 • korzystania z bankowości internetowej, nie z oddziału banku,
 • wybierania płatności bezdotykowych: kartą, telefonem lub zegarkiem,
 • robienia zakupów w internecie,
 • w pierwszej kolejności do telefonicznego lub mailowego zgłaszania swoich spraw.

Jeśli jednak zdecydujecie się Państwo przyjść do naszych placówek, informujemy, że w godzinach od 10 do 12 jesteśmy otwarci tylko dla osób powyżej 65 roku życia. Dbajmy o naszych seniorów!

 

 

 

 

 

 

 

Zawieszenie spłaty rat kredytu bez wychodzenia z domu!

W celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa i w trosce  o bezpieczeństwo finansowe naszych Klientów , Bank umożliwia  zawieszenie spłat rat kredytu   i odsetek maksymalnie do 30 września 2020r.

Wniosek o zawieszenie rat może złożyć klient indywidualny, klient prowadzący działalność rolniczą i pozarolniczą, którego  sytuacja finansowa pogorszyła się  w związku  epidemią koronawirusa  i  uzasadni to w złożonym  wniosku.

Zawieszenie spłat dotyczy kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych, hipotecznych, inwestycyjnych, obrotowych.

Obejmuje:

– zawieszenia spłat kapitału i/lub odsetek;

– automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu;

– doliczenie do ostatniej raty zawieszonych płatności kapitału;

– odnawiania istniejącego finansowania do 30.09.2020r.

 

Bank nie pobiera opłat i prowizji za zawieszenie spłat rat i odsetek.

Bank przyjmuje,rozpatruje wnioski złożone w :

 1. Telefonicznie po uprzedniej identyfikacji klienta na numery telefonów: Oddział Kalisz Pomorski 94/ 36 16-348;   Oddział Złocieniec 94/36 71-334
 2. Osobiście w siedzibie placówki Banku;
 3. Poczty elektronicznej poprzez wysłanie wniosku na adres:

kredyty@bskaliszpom.pl;      kredyty.oddzial@bskaliszpom.pl;

Po otrzymaniu wniosku Bank skontaktuje się z Klientem i zdalnie przeprowadzi cały proces, łącznie z akceptacją warunków odroczenia i zawarciem porozumienia. Klient nie musi dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów. Po podjęciu decyzji przez Bank, złożony wniosek stanowi Aneks do umowy.

Wnioski do pobrania:

Wniosek – klient indywidualny (doc), (pdf)

Wniosek – klient instytucjonalny (doc), (pdf)