Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

zwołuje na dzień 08. 06. 2021 r.

Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim MGOK ul. Dworcowa 6 godz. 9.00

zwołuje na dzień 09. 06. 2021 r.

Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego w Złocieńcu Oddział Banku przy ul. Mirosławieckiej 3 godz. 9.00

Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego w Wierzchowie filia Banku przy ul. Parkowej 2 godz. 10.30

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku Zebrania Grupy Członkowskiej.
 2. Przyjęcie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2020 r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.
 6. Sprawozdanie z funduszu społeczno – kulturalnego.
 7. Informacja o:
 8. realizacji uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 9. projektach, porządku obrad i uchwał Zebrania Przedstawicieli w roku 2021
 10. planowane kierunki działania Banku na rok 2021,
 11. Dyskusja.
 12. Zakończenie.

                                                                 Zarząd Banku

 

Dzień Matki

 

Mamy są wspaniałe, prawda? Bezwarunkowo kochają, szczerze akceptują, bezgranicznie wspierają. To najlepsze przyjaciółki i nauczycielki, które każdego dnia, a szczególnie #26maja, zasługują na podziękowanie za wszystko, co dla nas robią J

Wszystkim Mamom w dniu ich święta – najpiękniejsze życzenia od Banków Spółdzielczych SGB!

#DzieńMatki #BankiSpółdzielczeSGB #SGB

 

 

Likwidacja  Filii  w Kaliszu Pomorskim na ul. Sikorskiego 9

Likwidacja  Filii  w Kaliszu Pomorskim na ul. Sikorskiego 9.

 

Szanowni Państwo

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim informuje, że podjął decyzję o likwidacji Filii Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim na ul. Sikorskiego 9.

Ostatnim dniem funkcjonowania placówki będzie dzień   31 maj 2021r.

 

Wszystkie sprawy związane z obsługą bankową prowadzić będzie Oddział Banku w Kaliszu Pomorskim na  ul. Wolności 8. Tel. 94 361 6348.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Kaliszu Pomorskim

 

 

Zmiana godziny granicznej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy,  iż z dniem 01.04.2021r. że Bank Spółdzielczy  w Kaliszu Pomorskim wprowadził  zmiany do obowiązujących regulaminów Wprowadzone w regulacjach zmiany dotyczą godziny granicznej: z godziny 14:00 na godzinę 14:30

 • „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”,

Nową treść otrzymuje § 27 ust. 2 pkt 1 i 2 :

 1. Zlecenia płatnicze w krajowym obrocie płatniczym są realizowane w oparciu

o następujące godziny graniczne:

 • w tym samym dniu roboczym, o ile zostaną złożone:
 1. a) w placówce Banku – do godziny 14:30 lub
 2. b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – do godziny 14:30;
 • w następnym dniu roboczym, jeżeli zostaną złożone:
 1. a) w placówce Banku – po godzinie 14:30 lub
 2. b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – po godzinie 14:30;

 

 • „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych ”

Nową treść otrzymuje § 23 ust. 5 pkt 1 i 2 :

 1. Zlecenia płatnicze w krajowym obrocie płatniczym są realizowane w oparciu

o następujące godziny graniczne:

 • w tym samym dniu roboczym, o ile zostaną złożone:

a)w placówce Banku – do godziny 14:30 lub

b)za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – do godziny 14:30;

 • w następnym dniu roboczym, jeżeli zostaną złożone:
 1. a) w placówce Banku – po godzinie 14:30 lub
 2. b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu – po godzinie 14:30

Informujemy ponadto, że:

 1. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu    o wprowadzonej zmianie;
 1. Posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
 2. W przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt. 1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

                                           Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

 

 

Problem z płatnościami Express Elixir i Elixir

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym od godzin porannych mogą występować zakłócenia w płatnościach Express Elixir i Elixir, dotyczy to zarówno przelewów wychodzących jak i przychodzących.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy i jednocześnie informujemy, iż dokonamy wszelkich starań, aby je jak najszybciej rozwiązać.

25,26 i 29 marca – nocne prace administracyjne

Szanowni Państwo,

w najbliższych dniach – 25, 26 i 29 marca – wystąpią przerwy w dostępie do naszych usług. W tym czasie będziemy prowadzić prace administracyjne. Harmonogram poniżej:

 • 25.03.2021 r. w godzinach od 01:00 od 04:00 usługa PIN na SMS będzie niedostępna, dodanie karty do cyfrowych portfeli (np. Google Pay, Apple Pay) nie będzie możliwe.
 • 26.03.2021 r. w godzinach od 23:00 do 00:00 wystąpią krótkie przerwy w działaniu usługi 3D Secure. SMS-y do potwierdzenia transakcji mogą dochodzić z opóźnieniem.
 • 29.03.2021 r. w godzinach od 00:30 do 02:00 mogą wystąpić krótkie przerwy w realizacji płatności kartami Visa i Mastercard oraz w bankomatach sieci SGB.

Za utrudnienia przepraszamy

Bezpieczeństwo w internecie

Poznaj najważniejsze zasady bezpieczeństwa w internecie.

Pamiętaj! Jeśli coś budzi Twoją wątpliwość lub nie działa tak jak powinno, jak najszybciej skontaktuj się z infolinią banku.

Czytaj komunikaty bezpieczeństwa, które regularnie zamieszczamy na stronie www.sgb.pl/komunikaty-o-bezpieczenstwie/

 

Bankowość internetowa

 • Nigdy nie loguj się do bankowości internetowej z linku, który przyszedł do Ciebie mailem lub SMS-em, ani poprzez link z wyszukiwarki. Wpisuj adres strony logowania ręcznie lub korzystaj z przycisku logowania na oficjalnej stronie banku.
 • Sprawdzaj adresy stron www, na których się logujesz, oraz ważność ich certyfikatów. Adres strony logowania powinien zaczynać się od https (oznacza to bezpieczne połączenie internetowe).
 • Zadbaj o skomplikowane hasła, unikatowe i trudne do odgadnięcia przez postronne osoby.
 • Nie używaj tego samego hasła do różnych kont.
 • Nie zapisuj haseł na kartkach ani w plikach na komputerze.
 • Login i hasło do bankowości oraz numery kart to dane, które powinny być znane tylko Tobie. Nigdy nie podawaj ich innym.
 • Nie loguj się przez publiczną, niezabezpieczoną sieć wi-fi lub hotspot do bankowości internetowej czy aplikacji mobilnej.
 • Nie loguj się do bankowości na urządzeniach publicznie dostępnych, np. w kafejkach czy w hotelach.
 • Pamiętaj aby po każdej sesji wylogować się z bankowości internetowej.
 • Ustaw bezpieczne limity operacji dla przelewów, płatności kartami i wypłat gotówki.

Komputer i telefon

 • Regularnie aktualizuj oprogramowanie na komputerze i telefonie (system, aplikacje, przeglądarkę, antywirusy).
 • Używaj zapory sieciowej (firewall) i systematycznie skanuj komputer programem antywirusowym.
 • Nie instaluj na komputerze i smartfonie oprogramowania z nieznanych źródeł.
 • Nie podłączaj zewnętrznych nośników danych (np. pendrive) do swojego komputera, jeśli nie masz pewności co do ich bezpieczeństwa. Podobnie z podłączaniem telefonu do komputera.
 • Pobieraj aplikację mobilną banku i jej aktualizacje wyłącznie z autoryzowanych sklepów: Google Play i App Store.
 • Zawsze blokuj dostęp do telefonu i komputera. Zabezpiecz telefon hasłem, wzorem, odciskiem palca lub Face ID.
 • W razie utraty karty lub telefonu z aktywną aplikacją – od razu je zablokuj. Kartę możesz zablokować przez bankowość internetową lub mobilną, a aplikację przez infolinię banku.

 

Podejrzany kontakt

 • Zastanawia Cię wiadomość o dziwnym zamówieniu lub zaległej płatności? Przed podjęciem czynności w niej wskazanej skontaktuj się z biurem obsługi klienta firmy, która wysłała tę wiadomość.
 • Nie otwieraj załączników w niespodziewanych mailach, jeśli nie wiesz co może w nich być.
 • Nie klikaj w linki i nie pobieraj żadnych aplikacji, jeśli nie znasz nadawcy wiadomości.
 • Dokładnie czytaj powiadomienia o transakcjach, w tym SMS-y – jeśli coś się nie zgadza, nie zatwierdzaj operacji.
 • Jeżeli dzwoni do Ciebie przedstawiciel banku, ale nie masz pewności, że nim jest – zerwij połączenie. Potem samodzielnie zadzwoń na naszą infolinię.
 • Nie przekazuj kodu BLIK nikomu, nawet znajomemu.
 • Kupujesz w nowym sklepie? Poszukaj opinii na jego temat (z różnych źródeł) i sprawdź czy adres sklepu na pasku przeglądarki jest zgodny z nazwą sklepu.
 • Nie podawaj PIN-u do karty podczas zakupów w internecie. Do potwierdzenia transakcji kartą w internecie nigdy nie jest wymagane podanie PIN.
 • Jeśli płacisz kartą płatniczą w sklepie internetowym, który obsługuje 3D Secure, wymagane może być dodatkowe potwierdzenie transakcji. Takie zakupy potwierdzisz na dwa sposoby: w aplikacji mobilnej SGB Mobile lub przez udzielenie odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne oraz podanie hasła 3D Secure (jednorazowego kodu SMS), które otrzymasz na numer telefonu komórkowego podany przez Ciebie do kontaktu w Twoim Banku. Dowiedz się więcej o 3D Secure >>

 

 

20 i 21 marca wystąpią przerwy w dostępie do naszych usług (karty płatnicze i portfele cyfrowe)

W weekend 20 i 21 marca wystąpią krótkie przerwy w dostępie do naszych usług (karty płatnicze i portfele cyfrowe). W tym czasie będziemy prowadzić prace administracyjne. Przypominamy, że aktywacja i zastrzeganie kart są możliwe pod numerami:

+48 22 515 34 25 – jeśli chcesz aktywować kartę,

+48 22 515 31 50 – jeśli chcesz zastrzec kartę.

 

Przepraszamy za utrudnienia.

Twoje prawa przy dokonywaniu płatności  w Europie

 

W związku ze zmianą przepisów ustawy o usługach płatniczych, Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim  zobowiązany jest udostępnić konsumentom nieodpłatnie broszurę informacyjną Komisji Europejskiej dotyczącej praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich, opracowaną na podstawie art. 106 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015r.

 

Link do broszury:
wersja polska

Broszura informacyjna dostępna jest również w wersji papierowej we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.