SPOTKANIE NOWOROCZNE 2020

24 stycznia 2020r. odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne podsumowujące miniony rok   z pracownikami Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.  W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Rady Nadzorczej Banku, którym podziękowano za bardzo dobrą współpracę .

Prezes Zarządu  Pani Zofia Gardzińska podziękowała zebranym za obecność i całoroczną pracę oraz podsumowała miniony rok informując zebranych o sytuacji ekonomiczno -finansowej Banku, założeniach i wykonaniu planu w zakresie osiągniętej sumy bilansowej, wyniku finansowego  brutto i netto, obliga kredytowego i wartości zgromadzonych depozytów dla  sektora niefinansowego i finansowego.

Realizację planów sprzedażowych  w zakresie kredytów, depozytów, produktów i usług z podziałem na Oddziały przedstawiła Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Pani Elżbieta Zydorek.

Podczas spotkania  wręczono nagrody  indywidualne dla pracowników, którzy w 2019r. wykazali się dużym zaangażowaniem w pracy tym samym przysparzając korzyści dla Banku.

 

Z okazji jubileuszu   20 – lecia  i 10 – lecia  podziękowano pracownikom za rzetelną i uczciwą pracę.

Przywitano w gronie pracowników nowoprzyjętych do pracy w 2019r.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczysty nastrój dopełniły życzenia noworoczne  złożone przez Panią Prezes Zarządu Zofię Gardzińską  i  Przewodniczącego Rady Nadzorczej   Pana Stanisława Balińskiego oraz wspólny obiad   w miłej atmosferze .

 

Dnia 05 czerwca 2019r. w kaliskim Pałacu nastąpiło już po raz trzeci rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,organizowanego przez Bank Spółdzielczy pt. „ Realizacja marzeń z Bankiem Spółdzielczym”.

Prace złożone na konkurs były ciekawe i pomysłowe, kolorowe i pełne pomysłów. Komisja oceniając prace miała trudny wybór.

W skład komisji  weszły następujące osoby :

1) Pani Aneta Olszacka – zastępca Dyrektora Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim

2) Pani Joanna Mączkowska -polonistka ZSO  Licem  Ogólnokształcącego w Kaliszu Pomorskim

3) Zofia Gardzińska – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorski

Laureatom konkursu wręczono  nagrody pieniężne i rzeczowe, uczestnikom pamiątkowe dyplomy i upominki z logo Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim. Dziękujemy opiekunom klas za zaangażowanie i zachęcanie dzieci do wzięcia udziału w konkursie.

 

Zwycięzcy konkursu:

1)  uczniowie szkół podstawowych od I do III klasy:

I Miejsce –  Aleksander Romaniuk –  uczeń Szkoły Podstawowej w Pomierzynie

II Miejsce – Nadia Wiśniewska – uczennica Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim

III miejsce – Sara Janeczek – uczennica Szkoły Podstawowej w Pomierzynie

Wyróżnienie – Nadia Domańska – uczennica Szkoły Podstawowej w Pomierzynie

 

2) uczniowie szkół podstawowych od IV do VI klasy:

I Miejsce –  Maja Suchojad – uczennica Szkoły Podstawowej w Pomierzynie

II Miejsce – Patrycja Czerepaniak – uczennica Szkoły Podstawowej w Pomierzynie

III Miejsce – Artur Klimczak – uczeń Szkoły Podstawowej w Wierzchowie

Wyróżnienie – Aleksander Lasek -Winiarski – uczeń Szkoły Podstawowej w Pomierzynie

 

3) uczniowie szkół podstawowych – klasy gimnazjalne oraz VII do VIII

I miejsce – nie przyznano

II miejsce – Kamil Pałeczka –  uczeń Szkoły Podstawowej w Wierzchowie

II miejsce – Kacper  Ziemiański – uczeń Szkoły Podstawowej w Wierzchowie

III miejsce – nie przyznano.

 

Zapraszamy do obejrzenia prac biorących udział w konkursie, które od 10 czerwca br. będą udostępnione w Filii Banku w Kaliszu Pomorskim przy ul. Sikorskiego 9.

 

DZIEŃ DZIECKA W KALISZU POMORSKIM

W dniu 02  czerwca 2019 r. na dziedzińcu Pałacu w Kaliszu Pomorskim zorganizowano Dzień  Dziecka . Dla dzieci był to dzień obfitujący  w wiele atrakcji i wrażeń.

Miło jest nam poinformować , że  Bak Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim przy współudziale Banku Zrzeszającego SGB S.A. sfinansował  dla  uczestników  dmuchane zjeżdżalnie, zamek   i basen z piłeczkami. Dla dzieci naszych pracowników przygotowaliśmy dodatkowe atrakcje  w postaci balonów i   słodyczy.