SPOTKANIE NOWOROCZNE 2020

24 stycznia 2020r. odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne podsumowujące miniony rok   z pracownikami Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.  W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Rady Nadzorczej Banku, którym podziękowano za bardzo dobrą współpracę .

Prezes Zarządu  Pani Zofia Gardzińska podziękowała zebranym za obecność i całoroczną pracę oraz podsumowała miniony rok informując zebranych o sytuacji ekonomiczno -finansowej Banku, założeniach i wykonaniu planu w zakresie osiągniętej sumy bilansowej, wyniku finansowego  brutto i netto, obliga kredytowego i wartości zgromadzonych depozytów dla  sektora niefinansowego i finansowego.

Realizację planów sprzedażowych  w zakresie kredytów, depozytów, produktów i usług z podziałem na Oddziały przedstawiła Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Pani Elżbieta Zydorek.

Podczas spotkania  wręczono nagrody  indywidualne dla pracowników, którzy w 2019r. wykazali się dużym zaangażowaniem w pracy tym samym przysparzając korzyści dla Banku.

 

Z okazji jubileuszu   20 – lecia  i 10 – lecia  podziękowano pracownikom za rzetelną i uczciwą pracę.

Przywitano w gronie pracowników nowoprzyjętych do pracy w 2019r.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczysty nastrój dopełniły życzenia noworoczne  złożone przez Panią Prezes Zarządu Zofię Gardzińską  i  Przewodniczącego Rady Nadzorczej   Pana Stanisława Balińskiego oraz wspólny obiad   w miłej atmosferze .

 

Dnia 05 czerwca 2019r. w kaliskim Pałacu nastąpiło już po raz trzeci rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,organizowanego przez Bank Spółdzielczy pt. „ Realizacja marzeń z Bankiem Spółdzielczym”.

Prace złożone na konkurs były ciekawe i pomysłowe, kolorowe i pełne pomysłów. Komisja oceniając prace miała trudny wybór.

W skład komisji  weszły następujące osoby :

1) Pani Aneta Olszacka – zastępca Dyrektora Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim

2) Pani Joanna Mączkowska -polonistka ZSO  Licem  Ogólnokształcącego w Kaliszu Pomorskim

3) Zofia Gardzińska – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorski

Laureatom konkursu wręczono  nagrody pieniężne i rzeczowe, uczestnikom pamiątkowe dyplomy i upominki z logo Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim. Dziękujemy opiekunom klas za zaangażowanie i zachęcanie dzieci do wzięcia udziału w konkursie.

 

Zwycięzcy konkursu:

1)  uczniowie szkół podstawowych od I do III klasy:

I Miejsce –  Aleksander Romaniuk –  uczeń Szkoły Podstawowej w Pomierzynie

II Miejsce – Nadia Wiśniewska – uczennica Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim

III miejsce – Sara Janeczek – uczennica Szkoły Podstawowej w Pomierzynie

Wyróżnienie – Nadia Domańska – uczennica Szkoły Podstawowej w Pomierzynie

 

2) uczniowie szkół podstawowych od IV do VI klasy:

I Miejsce –  Maja Suchojad – uczennica Szkoły Podstawowej w Pomierzynie

II Miejsce – Patrycja Czerepaniak – uczennica Szkoły Podstawowej w Pomierzynie

III Miejsce – Artur Klimczak – uczeń Szkoły Podstawowej w Wierzchowie

Wyróżnienie – Aleksander Lasek -Winiarski – uczeń Szkoły Podstawowej w Pomierzynie

 

3) uczniowie szkół podstawowych – klasy gimnazjalne oraz VII do VIII

I miejsce – nie przyznano

II miejsce – Kamil Pałeczka –  uczeń Szkoły Podstawowej w Wierzchowie

II miejsce – Kacper  Ziemiański – uczeń Szkoły Podstawowej w Wierzchowie

III miejsce – nie przyznano.

 

Zapraszamy do obejrzenia prac biorących udział w konkursie, które od 10 czerwca br. będą udostępnione w Filii Banku w Kaliszu Pomorskim przy ul. Sikorskiego 9.

 

DZIEŃ DZIECKA W KALISZU POMORSKIM

W dniu 02  czerwca 2019 r. na dziedzińcu Pałacu w Kaliszu Pomorskim zorganizowano Dzień  Dziecka . Dla dzieci był to dzień obfitujący  w wiele atrakcji i wrażeń.

Miło jest nam poinformować , że  Bak Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim przy współudziale Banku Zrzeszającego SGB S.A. sfinansował  dla  uczestników  dmuchane zjeżdżalnie, zamek   i basen z piłeczkami. Dla dzieci naszych pracowników przygotowaliśmy dodatkowe atrakcje  w postaci balonów i   słodyczy.

III Festyn Rodzinny w Kaliszu Pomorskim

W dniu 11 maja 2019r. w Kaliszu Pomorskim odbył się III Festyn Rodzinny przy Kościele Parafialnym w Kaliszu Pomorskim. Impreza ta miała cel charytatywny .  Szczytnym celem zorganizowanego już po raz kolejny festynu była zbiórka środków na remont zabytkowego Kościoła i plebanii , które są najstarszymi budynkami w Kaliszu Pomorskim.

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim  przy współpracy z Bankiem Zrzeszającym  SGB – Bank S.A. w Poznaniu przekazał  czek podarunkowy.  Czek został wręczony Przez Prezesa Zarządu Panią Zofię Gardzińską i Wiceprezesa Zarządu Panią Jolantę Kasielską na ręce ks. proboszcza tutejszej parafii.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy  naszego Banku licznie przekazali fanty do loterii fantowej.

UROCZYSTOŚCI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W  dniu 22 czerwca 2018r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego  2017/2018.

Tegoroczna uroczystość była połączona  z nadaniem honorowego tytułu „Przyjaciel Liceum w Kaliszu Pomorskim”. Miłym zaskoczeniem było przyznanie tej nagrody dla Banku .

Pani Prezes Zofia Gardzińska podziękowała kapitule za przyznany tytuł , podkreślając jak ważna jest współpraca na lokalnym rynku , wspieranie rozwoju dla szkoły. W słowach podziękowania i uznania Pani Prezes pogratulowała sukcesów w nauce , życzyła  udanego wypoczynku podczas wakacji .

Braliśmy udział w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej   im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim.  Wraz z końcem roku szkolnego rozstrzygnięte zostały konkursy „Mistrz Oszczędzania” oraz ” Najlepsza Klasa w Oszczędzaniu”, Bank  ufundował nagrody dla  laureatów konkursu, które zostały wręczone podczas uroczystości.

Zakończenie roku szkolnego  w Szkole Podstawowej w Pomierzynie. Pani Dyrektor Szkoły podziękowała za współpracę i wspieranie wielu akcji i inicjatyw szkolnych.

 

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim ufundował we wszystkich szkołach dla najlepszych uczniów nagrody finansowe i rzeczowe, które zostały wręczone podczas tych uroczystości. 

Niezmiernie nam miło, że uczestniczymy w tego rodzaju uroczystościach integrując się z lokalną społecznością ,  spotkania te wpisują się w kalendarz naszej działalności , stając się naszą tradycją.

Laureaci konkursu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Dnia 12 czerwca 2018r. w kaliskim Pałacu  nastąpiło już po raz drugi  rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,organizowanego przez Bank pt. „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.

 

Komisja oceniająca prace podkreśliła, że  wszystkie  były ciekawe tematycznie i pomysłowe, dlatego komisja oceniając pracę miała trudny wybór.

Laureatom konkursu wręczono atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe, uczestnikom pamiątkowe dyplomy i upominki z logo Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim. Podczas uroczystości nie zabrakło słodkiego poczęstunku oraz słów podziękowania dla osób, które pomogły w zorganizowaniu lub przeprowadzeniu konkursu. Dyplomy z podziękowaniami trafiły do każdego opiekuna konkursu.

Zwycięzcy konkursu:

Klasy od I do III:

I miejsce – Maja Drzewiecka ( kl. III Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim),

II miejsce – Kaja Staniec ( kl. III Szkoła Podstawowa w Pomierzynie),

III miejsce – Milena Bakalarz ( kl. I Szkoła Podstawowa w Pomierzynie).

Wyróżnienie – Patrycja Czerepaniak ( kl. III Szkoła Podstawowa w Pomierzynie).

 

Klasy od IV do VI

Wyróżnienie – Natalia Dworczak ( kl. V Szkoła Podstawowa w Pomierzynie).

 

Klasy gimnazjalne ( przyznano dwa pierwsze miejsca)

I miejsce – Monika Jedynowicz i Martyna Maras  ( kl. VII B Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim),

II miejsce – Wiktoria Burdyńska ( kl. VII B Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim),

III miejsce – Martyna Kocoń ( kl. VII B Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim).

 

Zapraszamy do obejrzenia prac biorących udział w konkursie, które od 18 czerwca br. będą udostępnione w Filii Banku w Kaliszu Pomorskim przy ul. Wolności 22.

 

Organizator konkursu

Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim

 

Pożegnanie pracownika

Dnia 20 października 2017r. Zarząd Banku oraz Pracownicy uroczyście pożegnali Panią Bożenę Broś, która odchodziła na emeryturę.

Spotkanie rozpoczęła Prezes Zarządu Pani Zofia Gardzińska listem gratulacyjnym skierowanym na ręce Pani Bożeny Broś, dziękując za 40 lat pracy w banku, za wzorową postawę, uczciwość, oddanie, lojalność i trud włożony w pracę. Życzenia składali wszyscy współpracownicy. Wręczone zostały wiązanki kwiatów i upominki, były łzy wzruszenia, pamiątkowe fotografie, wspomnienia.

Przyszła emerytka podziękowała wszystkim, opowiedziała o przeżytych latach w firmie, dobrych i trudnych momentach, o tym, że miło będzie wspominać lata pracy.

Życzymy naszej koleżance samych pogodnych i radosnych chwil, pozostając z wyrazami szacunku.

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

W dniu 23.06.2017 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim oraz w Gimnazjum im. Mari Skłodowskiej-Curie w Kaliszu Pomorskim.

Wraz z końcem roku szkolnego rozstrzygnięte zostały konkursy „Mistrz Oszczędzania”, „Mistrz Systematyczności” oraz Najlepsza Klasa w Oszczędzaniu”.

W konkursach SKO pod patronatem Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim wzięły udział 2 szkoły. Bank wyróżnił 3 uczniów i 2 klasy nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami pamiątkowymi. Pragniemy podkreślić, iż Bank wyróżnia nie tylko osoby, które mają największe oszczędności ale i te, które oszczędzają systematycznie.

Wśród uczniów na wyróżnienie zasłużyli:

  • Kalina Budzyńska uczennica klasy III a Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim Laureatki konkursu MISTRZ SZCZĘDZANIA w kategorii Klasy I – III
  • Julia Niezgoda uczennicy klasy IV a Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim Laureatki konkursu  MISTRZ OSZCZĘDZANIA w kategorii Klasy IV – VI
  • klasy IIIa Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim Laureata konkursu NAJLEPSZA KLASA W OSZCZĘDZANIU w kategorii Klasy I – III
  • klasy IVb Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim Laureata konkursu NAJLEPSZA KLASA W OSZCZĘDZANIU w kategorii Klasy IV – VI
  • Wiktoria Susz uczennicy klasy I a Gimnazjum w Kaliszu Pomorskim Laureatki konkursu MISTRZ OSZCZĘDZANIA i SYSTEMATYCZNOŚCI

Podziękowania wraz z upominkiem otrzymali opiekunowie Szkolnych Kas Oszczędnościowych Pani Teodora Ilnicka, Pani Katarzyna Car, Pani Jolanta Cirzniewska oraz Pani Barbara Tuziak

Gratulujemy i zachęcamy do oszczędzania.

 

Laureaci konkursu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Dnia 13 czerwca 2017r. w kaliskim Pałacu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu: „Wszystkie drogi prowadzą do Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim”.

Uczestnicy konkursu, podzieleni na cztery kategorie wiekowe: liceum, gimnazjum i szkoła podstawowa (oddzielnie klasy I-III oraz IV-VI), wzięli udział w dwóch konkurencjach: praca plastyczna i praca literacka (wiersz). Trzyosobowe jury: Teresa Stąporek (instruktor plastyki w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim) , Joanna Mączkowska (polonistka w kaliskim Liceum) i Elżbieta Zydorek (wiceprezes zarządu Banku) podkreśliło wysoki poziom nadesłanych prac.

Laureatom konkursu wręczono atrakcyjne nagrody, a uczestnikom pamiątkowe dyplomy i drobne upominki z logo Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim, ponieważ wspieranie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży, połączone z poszerzaniem ich wiedzy na temat współczesnych usług bankowych, stanowi ważną część działań tej instytucji. Dodajmy, że instytucji już trwale wpisanej w społeczność lokalną o ugruntowanej, wiodącej pozycji na tutejszym rynku finansowym.

Podczas uroczystości nie zabrakło słodkiego poczęstunku oraz słów podziękowania dla osób, które pomogły w zorganizowaniu lub przeprowadzeniu konkursu. Wyróżniono szczególnie: Teresę Stąporek, Joannę Mączkowską, Anetę Olszacką i Radosława Osińskiego. Dyplomy z podziękowaniami trafiły do każdego opiekuna konkursu.

Zwycięzcy konkursu:

Liceum: I miejsce – Marta Katarzyna Maciąg (praca plastyczna), II miejsce – Oktawia Gwiaździńska (praca plastyczna), III miejsce – Emilia Sikora (praca plastyczna).

Gimnazjum: I miejsce – Zuzanna Sobala (wiersz), I miejsce – Amelia Pikula (praca plastyczna).

Szkoła podstawowa (klasy IV-VI): I miejsce – Agnieszka Gonerska (wiersz), I miejsce – Julia Maciejak (praca plastyczna), II miejsce – Martyna Maras (praca plastyczna), III miejsce – Martyna Kocoń (praca plastyczna).

Szkoła podstawowa (klasy I-III): I miejsce – Szymon Długi (makieta), I miejsce – Bernadeta Maras (praca plastyczna), II miejsce – Amelia Niezgoda (praca plastyczna), III miejsce – Elwira Śmiłek (praca plastyczna).

Organizator konkursu Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim

Z wizytą u przedszkolaków

W  piątek 12 maja 2017r.  pracownicy naszego Banku odwiedzili przedszkolaków Przedszkola  Miejskiego „BAJKOLANDIA” w Kaliszu Pomorskim.

Gościliśmy  w tym dniu  u starszaków . Dzieci podczas  spotkania dowiedziały się, co to są pieniądze oraz jakich transakcji można  nimi dokonywać. Dlaczego warto oszczędzać i na co można przeznaczyć oszczędzone pieniądze.  Opowiedzieliśmy co to jest kredyt i dlaczego dorośli klienci banku z niego korzystają.

Przedszkolaki bardzo chętnie odpowiadały na zadawane pytania np.:

– czy były już w banku ?

– jakie są nominały polskich złotych?

– co można kupić za pieniądze?

– do czego służy karta i bankomat?
W kilku  słowach  opowiedzieliśmy  o  produkcie,  który  przeznaczony jest dla dzieci:  „Bankowość  dla najmłodszych „,  która jest nową funkcjonalnością systemu Internet Banking.  W ramach rachunku rodzica  czy opiekuna pozwala dzieciom gromadzić oszczędności w elektronicznych skarbonkach zarządzanych poprzez aplikację Novum-13 instalowaną na urządzeniach mobilnych (telefony typu smartfon lub tablety).

Dzieci bardzo chętnie przyjęły zaproszenie by następnym razem to One były gośćmi Banku.

Na koniec spotkania  dzieci  otrzymały  prezenty  w postaci kolorowanek  i kredek oraz ulotkę promującą produkt im dedykowany .

Pani Dyrektor i przedszkolaki podziękowały nam za wizytę , wręczając kwiaty i pamiątkowe laurki z życzeniami.

 

Spotkanie sprawiło nam wszystkim dużo radości i satysfakcji.