Internet Banking jest jednym ze sposobów obsługi rachunku bankowego. Dzięki niej klient nie musi iść do banku w celu wykonania podstawowych operacji takich jak realizacji przelewu czy założenia zlecenia stałego. Może z własnego domu, przy pomocy komputera z dostępem do Internetu, wykonać prawie wszystkie operacje dotychczas wykonywane przez pracownika banku, a zlecane przez klienta. System pracuje przez 24 godziny na dobę. Nie ma, więc większego znaczenia, o jakiej porze klient będzie z niego korzystał. Dzięki zastosowaniu Internetu nie ma również znaczenia, z jakiego miejsca na świecie operacja na rachunku będzie wykonana.

Internet Banking umożliwi Ci:

  • Sprawdzenie stanu rachunku
  • Wykonywanie przelewów
  • Tworzenie listy przelewów zdefiniowanych
  • Zakładanie lokat
  • Składanie zleceń okresowych
  • Śledzenie historii operacji
  • Wydruk potwierdzenia wykonania operacji

Link do strony logowania Internet Bankingu:

https://online.bskaliszpom.pl