Wybierz rachunek dla siebie:

Cechy produktu:

 • Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – proste, funkcjonalne i nowoczesne konto osobiste przeznaczone dla osób fizycznych – małoletnich, które ukończyły 13 rok życia  a nie ukończyły 18 roku życia  oraz ich przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na swobodne dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku,
 • Rachunek prowadzony jest na podstawie Umowy o prowadzenie rachunków bankowych, umowę w imieniu osoby małoletniej podpisuje przedstawiciel ustawowy.
 • Na dowód otwarcia rachunku klient otrzymuje Potwierdzenie otwarcia rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego (ROR)
 • Po ukończeniu przez posiadacza rachunku 18 lat środki zostaną przeksięgowane na konto ROR IMPULS, chyba, że klient zadecyduje inaczej.
 • Bank do rachunku ” DLA MŁODYCH ” uruchamia usługę bankowości elektronicznej i mobilnej.

Korzyści dla klienta:

 • Dostęp do rachunku poprzez sieć placówek BS
 • Obniżone opłaty za obsługę rachunku

Dokonywanie transakcji w kraju i za granicą przy użyciu karty płatniczej młodzieżowej: gotówkowych, ( bankomaty ) i bezgotówkowych ( terminale POS w placówkach handlowo-usługowych)

Opis produktu:

 • Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – proste, funkcjonalne i nowoczesne konto osobiste przeznaczone dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia  a nie ukończyły 30 roku.
 • Rachunek prowadzony jest na podstawie Umowy o prowadzenie rachunków bankowych.
 • Na dowód otwarcia rachunku klient otrzymuje Potwierdzenie otwarcia rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego (ROR)
 • Po ukończeniu przez posiadacza rachunku 30 lat środki zostaną przeksięgowane na konto ROR Standard, chyba,  że klient zadecyduje inaczej.
 • Bank do rachunku ” IMPULS ” uruchamia usługę bankowości elektronicznej i mobilnej.

Korzyści dla klienta:

 • Dostęp do rachunku poprzez sieć placówek BS
 • Obniżone opłaty za obsługę rachunku
 • Dokonywanie transakcji w kraju i za granicą przy użyciu karty debetowych i kredytowych
 • Bankowość internetowa i mobilna
 • Możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w ROR, dopuszczalnego salda debetowego w ROR.

Możliwość skorzystania z oferty ubezpieczeniowej

Szkolna Kasa Oszczędności to system oszczędzania dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów. Uczy dobrych nawyków: systematyczności, oszczędności i rozważnego
wydawania pieniędzy.
Książeczka SKO to Twoje pierwsze minikonto z książeczką oszczędnościową, w której Opiekun zapisuje gromadzone przez Ciebie pieniądze i wirtualną książeczką na stronie www, gdzie możesz to zrobić sam. Najbardziej systematycznie oszczędzający uczniowie, klasy i szkoły otrzymują nagrody od Banku.