Krok po kroku – Przedsiębiorca


 • Przygotuj wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami. W przypadku wybranych inwestycji pracownik banku może skontaktować Cię z firmą, która przygotuje z Tobą dokumenty.
 • Złóż w banku wniosek kredytowy wraz z kopią wszystkich niezbędnych dokumentów. Nasz doradca udzieli informacji jakie dokumenty będą potrzebne.
 • Po pozytywnej decyzji bank wystawi promesę kredytową zgodną ze wzorcem odpowiednim dla danego działania lub podpisze umowę kredytową.
 • Promesę kredytową wraz z kompletem uprzednio zebranych dokumentów złóż w odpowiedniej instytucji właściwej dla miejsca realizacji inwestycji.
 • Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z odpowiednią instytucją kopię tej umowy przedstaw w banku.
 • Bank zawrze z Tobą umowę kredytową, którą dostarczysz odpowiedniej instytucji.
 • Po ustanowieniu ustalonych w umowie zabezpieczeń kredytu bank wypłaci kredyt.
 • Zrealizuj przedsięwzięcie.
 • Po rozliczeniu przedsięwzięcia otrzymasz z odpowiedniej instytucji refundację środków i spłacisz kredyt. Jeśli kredyt jest większy od kwoty refundacji pozostała jego część rozłożona będzie na raty stosownie do warunków umowy.

Krok po kroku – Rolnik


 • Przygotuj wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.
 • Złóż w banku wniosek o kredyt wraz z kopią wszystkich niezbędnych dokumentów. Nasz doradca udzieli informacji, jakie dokumenty będą potrzebne.
 • Po pozytywnej decyzji bank wystawi promesę kredytową.
 • Komplet dokumentów złóż w biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR).
 • W przypadku korzystania z zaliczki w ARiMR należy też złożyć gwarancję bankową lub równoważną na 110% kwoty zaliczki. Gwarancję taką wystawić mogą tylko instytucje finansowe znajdujące się w wykazie publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wykazie tym znajdziesz SGB-Bank SA oraz wiele Banków Spółdzielczych SGB.
 • Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z ARIMR kopię tej umowy należy przedstawić w banku.
 • Bank zawrze z Tobą umowę kredytową.
 • Po ustanowieniu ustalonych w umowie zabezpieczeń kredytu bank wypłaci kredyt.
 • Zrealizuj przedsięwzięcie.
 • Po rozliczeniu przedsięwzięcia otrzymasz z ARIMR refundację środków i spłacisz kredyt. Jeżeli kredyt jest większy od kwoty refundacji pozostała jego część rozłożona będzie na raty stosownie do Twoich potrzeb. Możesz też zawnioskować, aby bank rozłożył cały kredyt na raty, jeżeli zamierzasz przeznaczyć dotację na kolejną inwestycje w gospodarstwie.