RACHUNKI
LP DOKUMENT POBIERZ
1 KLIENT INDYWIDUALNY – KARTA WZORÓW PODPISÓW !KLIK!
2 KLIENT INDYWIDUALNY – ZGODA NA OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU NA RZECZ MAŁOLETNIEGO !KLIK!
3 KLIENT INDYWIDUALNY – PEŁNOMOCNICTWO !KLIK!
4 KLIENT INDYWIDUALNY – WNIOSEK O ZMIANĘ USŁUG !KLIK!
5 KLIENT INDYWIDUALNY – DYSPOZYCJA WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI !KLIK!
5 KLIENT INDYWIDUALNY – WNIOSEK O ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU !KLIK!
6 KLIENT INDYWIDUALNY – WNIOSEK O KARTĘ (wniosek o instrument płatniczy) !KLIK!
7 KLIENT INSTYTUCJONALNY – WNIOSEK O KARTĘ !KLIK!
8 Wniosek o otwarcie PRP !KLIK!
9 BFG – arkusz informacyjny dla deponentów !KLIK!
KREDYTY
LP DOKUMENT POBIERZ
1 WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO !KLIK!
2 WNIOSEK O UDZIELENIE/ODNOWIENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO !KLIK!
3 WNIOSEK O UDZIELENIE LIMITU KREDYTOWEGO I WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ !KLIK!
4 FORMULARZ DANYCH KLIENTA !KLIK!
REKLAMACJE
LP DOKUMENT POBIERZ
1 FORMULARZ reklamacji – dla osób prywatnych !KLIK!
2 FORMULARZ reklamacji – dla klientów instytucjonalnych !KLIK!
3 FORMULARZ reklamacji dotyczący kart – osoby fizyczne w tym osoby fizyczne prowadzące działalność !KLIK!
4 FORMULARZ reklamacji dotyczący kart – pozostali klienci instytucjonalni !KLIK!
5 FORMULARZ reklamacji dotyczący ubezpieczenia !KLIK!
EURO-FATCA
LP DOKUMENT POBIERZ
1 OŚWIADCZENIE CRS – Klient Indywidualny !KLIK!
2 OŚWIADCZENIE CRS – Klient Instytucjonalny !KLIK!
3 OŚWIADCZENIE CRS – Beneficjenta Rzeczywistego !KLIK!