Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim rozpoczął swoją działalność gospodarczą w 1962 r. Bank powstał dzięki staraniom 400 członków, ludzi mądrych o wrażliwych sercach.

W historii polskiej spółdzielczości bankowej, Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim ma swój skromny udział.

Rok 1962 to rok założenia naszego banku. W roku tym, na bazie punktu kasowego Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowej w Drawsku Pomorskim utworzono samodzielną jednostkę pod nazwą „Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa” z siedzibą w Kaliszu Pomorskim.

Przyjęte cele działania to:

  • Wspieranie rozwoju gospodarczego w środowisku lokalnym poprzez świadczenie usług bankowych.
  • Krzewienie idei oszczędności i gospodarności.

17 czerwiec 1976 r. – Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Banku dokonano zmiany nazwy ze „ Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowej” na „ Bank Spółdzielczy”.

W 1976 r. przeniesiono działalność do nowej siedziby przy ul. Wolności 8, gdzie działalność jest prowadzona do dnia dzisiejszego.

W 1998 r. rozpoczęliśmy proces łączenia Banku Spółdzielczego w Złocieńcu z Bankiem Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim.

W 2001 roku Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim podpisał umowę zrzeszeniową z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu. Wspólnie z innymi bankami spółdzielczymi zrzeszonymi w GBW S.A. bank nasz jest członkiem Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB).

Staramy się być bankiem uniwersalnym dla swoich klientów, oferując im szeroka gamę produktów i usług. Bank realizuje aktywną politykę w zakresie swojego rozwoju. Sukcesywnie powiększamy ilość placówek, aby ułatwić klientom dostęp do swoich produktów, jesteśmy otwarci również na sugestie ze strony Klientów.

Obecnie prowadzimy działalność na terenie określonym przez Statut tj. na terenie całego województwa zachodniopomorskiego.

Staramy się sprostać oczekiwaniom klientów, stosujemy nowe rozwiązania w zakresie obsługi klienta (Home Banking, Internet Banking, SMS Banking, karty płatnicze, bankomaty w placówkach banku).

Czynimy starania, aby nasi klienci znaleźli w naszych placówkach bogatą ofertę, sprawną obsługę, a także życzliwość i pełne zrozumienie swoich potrzeb i oczekiwań.

Zapraszamy do odwiedzania naszych placówek handlowych, gdzie spotkacie się z miłą i kompetentną obsługą pracowników banku.

Środki deponowane na rachunkach bankowych są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).