ROZSTRZYGANIE SPORÓW

ROZSTRZYGANIE SPORÓW2023-08-11T20:08:20+02:00

Bank Spółdzielczy  w Kaliszu Pomorskim-  w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem , a :

1) konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest:

2)  konsumentami jest :

Przejdź do góry